Tankar om kreativitet

Charlotte Kvarnhem på Coach Kompetens intervjuar mig om kreativitet 2011-11-24. Tyck gärna till!

Syftet med intervjun är att jag söker kunskap om kreativa företagsklimat. Jag är just nu student på Mälardalens högskola och skriver en uppsats om organisationers innovationsförmåga. Arbetet skall leda till att hjälpa organisationer se sin kreativa potential och ta till vara på den.

Vi började med att enas om att definiera kreativitet och innovation på ett någorlunda likvärdigt sätt. Kreativitet som en tanke/tankeprocess hos individen och att innovation är när den tanken satts i omlopp i någon form av process utanför individen.

Charlotte: Vad betyder en kreativ organisation för dig?

Mattias: En organisation där medarbetarna tänker själva. Den bygger på medarbetarens inre potential mer än styrning av handling. I den organisationen tillåts man göra fel. Det finns en öppenhet att testa nya saker.

Furuliden- innovation i vården är ett bra exempel. Ett projekt där medarbetare har utvecklat nya idéer, vilka blivit till innovationer. Ett samarbete med Örebro universitet och vår socialförvaltning. Där får anställda en möjlighet att vända och vrida på sina idéer.

Charlotte: Upplever du er organisation som kreativ?

Mattias: Hos oss som tjänstemän finns den största kreativa potentialen i de underlag vi ger de förtroendevalda. Därefter är det svårt att vara kreativ i ”vad:et”. Vi behöver anpassa oss till att uppfylla de mål andra satt upp. Det är på sätt och vis kreativitetshämmande.

Charlotte: Men ni har väl frihet att vara kreativa i arbetsprocesserna?

Mattias: Ja, det så klart. Vi är kreativa i att verkställa den politiskt beslutade målen.

Charlotte: Tycker du att ni har förmågan att fånga upp medarbetares idéer?

Mattias: Jag möter ju inte alla anställda, jag möter mest chefer.  Tillsammans med dem försöker jag öppna för ett kreativt klimat.

Annars tycker jag att våra forskningsplattformar är bra exempel på detta

Charlotte: Hur arbetar ni med innovation? Jag har sett er handbok för projekt. Den verkar väldigt målinriktad..?

Mattias: Ja, projekten är i sig inte innovativa. De är mycket målstyrda. När ett projekt sätter igång vet man exakt vad det förväntas leda till.

Däremot har vi verksamhetsplanering som får ses som en del av utvecklingsarbetet. Vi jobbar också strategiskt med framtidsstrategier, trender och morgondagens utmaningar.

Jag tycker också att vår vision andas kreativitet.

Charlotte: Jag ser dig som en kreativ ledare och är nyfiken på hur du gör för att vara det?

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefMattias: Nummer ett är att prata om problemen, inte lösningarna. Det finns en svårighet i att vara ledare, man uppfattas som en auktoritet, samtidigt som man vill upplevas som öppen för andras idéer. Om jag lämnar ett förslag på hur vi skall lösa ett problem är risken stor att inga fler förslag dyker upp. Man säger ” Det där låter bra, vi gör så”. Det tycker jag är tråkigt, för jag vill öppna för ett kreativt samtal. Människor har en tendens att acceptera lösningen på ett problem de vet finns, men inte lösningen på ett problem de inte vet finns.

Det där skrev jag nyligen om på bloggen

En sak jag provat var att förlägga våra ledningsmöten i andra miljöer, på nya platser. Utgångspunkten var att inte fatta några beslut just då, jag har haft en önskan om att vi skall öppna upp för en annan samtalsform. Jag har t.ex. valt att bjuda in inspiratörer. Ett försök att släppa tanken fri.

Charlotte: Hur tycker du att resultatet av det har varit?

Mattias: Jag skulle, generellt i organisationen, önska mig en större öppenhet och mer kreativitet. Det kräver ett långsiktigt arbete för att göra en kulturförändring. Här i vår kommun finns en tradition av ett brukssamhälle, där det är lätt att lägga ansvaret på någon annan. Det påverkar oss. Min ”formella makt” bidar säkert också till att försvåra.

Charlotte: Vad tänker du mer om att vara en kreativ ledare?

Mattias: Jag ser det som viktigt att styra så lite som möjligt på aktivitetsnivå. Styr på målnivå. Så länge som rörelsen i rätt riktning finns.

Av de medarbetare jag varit ledare för är det 10-15 % bara som har behövt styrning på detaljnivå.

Charlotte :Vad handlar det om?

Mattias: Det kan t.ex. handla om personer som inte tar intryck, inte klarar frihet, men också de med missbruksproblem eller liknade som av olika anledningar inte klarar av att sköta den friheten i sitt arbete.

Charlotte: Kan det också handla om alldeles för kreativa personer som svävar iväg?

Mattias: Ja, det kan det göra. Den konceptuella styrningen funkar inte, vilket leder till detaljstyrning, vilket leder till kontroll. Och det blir inte bra.

Charlotte: Berätta mer om ditt ledarskap?

Mattias: Ja, jag försöker tänka mer ”varför” än” vad”. Det stimulerar till nya tankesätt. Jag vill applicera det tänkandet när jag möter mina medarbetare. Frågar mig: Varför är vi här? Jag söker att höja abstraktionsnivån för att lämna mina invanda mönster.

Charlotte: Du har fått mycket uppmärksamhet för den mediala profil du valt att ha, både positiv och negativ. Hur tänkte du, när du valde att arbeta så öppet i sociala medier?

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefMattias: Min strategi är att ta input. Det är input jag behöver för att vara öppen. Jag gick in i det här uppdraget med en bestämd vision : ”Vi är vår värld”. Jag vill förmedla att kommunen inte är organisationen utan platsen. Därför behöver vi våga bjuda in öppet till medskapan
de.

Charlotte: Du har även vunnit något pris för ditt förhållningssätt, eller hur?

Mattias: Ja, vi fick Social Media Award 2011. Jag har dessutom blivit positivt uppmärksammad genom flera nomineringar, t.ex. ”Göta priset” och ” Årets chef 2012”. Det är jättekul!

Charlotte: Om vi tar en titt på relationen medarbetare emellan i er organisation. Hur tänker du att det är att vara en kreativ medarbetare hos er? Finns det utrymme att vara en problemlösare, komma med nya idéer och hur är attityden när någon gör det? Hur är jargongen medarbetare emellan?

Mattias: Jag tror det finns mycket mer att önska. Min erfarenhet är att det är riskabelt att sticka ut. Det förvånar mig inte om de som är kreativa ses som ”smörare” och kallas ”påläggskalv.”

Charlotte: Hur tänker du att man skulle kunna jobba med att skapa ett innovativare klimat genom att förändra ett sånt förhållningssätt?

Mattias: Plocka upp goda exempel och synliggör dem!! Att lyssna på inspirationsföreläsningar är trevligt. Men när man kommer tillbaka till arbetet är risken stor att allt blir som vanligt.

Logistikcentrum 3 by katrineholmskommun

Charlotte : Avslutningsvis vill jag fråga dig om du anser att Katrineholms Kommun är en kreativ organisation? Vart placerar du er på skalan 0-10? Om noll betyder ”inte kreativ alls”, och tio betyder ”oerhört kreativ”?

 Mattias :  Fem

Charlotte : Okej, vad kan göra den femman till en sexa?

Mattias : Större ansvar i medarbetarskapet. Ett ledarskap som grundar sig på frågan varför istället för vad.


Dela:
 • Sven Tegsveden

  Dags att släppa kreativiteten fri i Katrineholm?

  Intressant och tankeväckande intervju. Katrineholms kommun
  har ju gjort sig känd som föregångare inom sociala
  medier. Är det inte dags nu att ta ett steg till, och göra kommunen känd som
  föregångare inom kreativitet?

  Betyget fem på den tio-gradiga skalan visar ju att det finns
  en stor potential.

  Med anspelning på Katrineholms Vision 2025 – är det inte nu läge
  för att definitivt utrota den begränsande Jantelagen i Katrineholm, och
  släppa kreativiteten fri? Kommunen är nu kapabel att gå i spetsen för denna historiska
  (!) befrielse. Sedan skulle det bli det lättare för det övriga samhället,
  inklusive näringslivet, att följa efter.

  Mattias Jansson – antar du utmaningen?

  • Jag, personligen är med – men kan inte göra detta ensam!

 • Anette Strömberg

  Vad intressant att läsa ert samtal om kreativitet och innovation. Mycket intressant med en kommunla ledare som strävar mot öppenhet! Som en av lärarna på programmet som Charlotte läser på MDH i Eskilstuna blir jag också mycket glad över att se hur fint en av våra fantastiska studenter förena teori och praktik.
  En kommentar till Mattias bara: Inte behöver Katrineholms kommunstyrelse överge Södermanland till förmån för Närke för att hitta forskare, lärare och studenter inom kreativitet och innovation, vi finns ju här 😉
  MDH tillsammans med vårt nätverk i Södermanland är gärna med i utmaningen att göra kommunerna i Södermanland till kreativa, innovativa och hållbara platser för oss alla! 🙂

  • Det är svårt för oss att se Mdh som enda insatans. Vi träffar er ledning i mitten av december.

 • För mig är kreativitet egenskaper och praktisk förmåga, att ta fram och skapa ”nytt” oavsett om resultatet är t.ex. konst, politik, akademi, teknik eller affärer. Det kan handla om nya idéer, att vara originell, lösa problem, jobba med ideer och genomföra dem. 

  Det kreativa klimatet består för mig av både individens mod och vilja att släppa fram sin egen kreativitet, men också organisationens förmåga att släppa fram den. Det kan handla både om ledarskapet, men lika gärna om de normer och den kultur som råder.

  Kreativitet kan vara men behöver absolut inte vara kopplat till uppfinningar eller innovationer. För många blir begreppet innovation inte det enkla: ”en ny idé … som visat sig lovande eller fungera men aldrig tänkts ut tidigare av någon annan” utan det blir lätt något mer strukturerat och kopplat till formella processer och man tänker lätt design, patent, marknad m.m. Fel hanterat blir det istället ett hinder för kreativitet eller skapar en felriktning av all tillgänglig kreativitet?

  Jag vill därför gärna för tydlighetens skull hålla isär resonemangen mellan kreativitet och innovationer, även om de givetvis har ett mycket starkt samband. Troed Troedson beskrev det bra på Facebook, ungefär så här: ”Det finns faktiskt oerhört många kreativa människor, överallt. Det de behöver är inte fler av sig själv utan en samhällsstruktur som kan identifiera dem, förstå dem och underlätta deras resa. Från skolan till näringslivet. Det är alltså inte fler kreativa människor  vi behöver utan t.ex. fler som underlättar (lärare, chefer, innovationsrådgivare m.fl) … mycket svårare att lösa är jag rädd.”

  Så ett ledarskap som tillåter kreativitet i det lilla, att tillåtas skapa nytt i arbetets vardag, att tillåtas göra fel, att faktiskt få ställa frågan, varför?

  Och till det de mer formaliserade processerna och strukturer, som gör att ideer blir innovationer, innovationer som sprids inom den egna organisationen (läs: kommunen) som ”best practice” eller faktiskt blir kommersiella tjänster och produkter. Och till det sistnämnda finns Katec i Katrineholm, som själva eller i sitt nätverk av kompetens, klarar hela innovationsprocessen, från idé till kommersiell tjänst eller produkt. Just ”Furuliden-innovation” är ett projekt som Katec är engagerat i och det finns fler.

  • Lena Hammarback

   Jag tror som du Markku… Det finns massor av kreativa människor överallt. Jag hör ofta väldigt många bra idéer och förslag, men få tas tillvara. Själv har jag fått höra… ”Tanken är nog god, men utifrån våra förutsättningar kommer det nog inte att fungera”. Eller ”jättebra förslag, det kan vi diskutera någon gång…”. Därför håller jag med om att det är en mycket god strävan att öppna upp för en mer kreativ organisation. 

   • Lena, du har upplevt det, därför är det sant!

    Visar på ett exempel från ett mindre företag, Kollegorna. ”Varannan fredag är fri fredag här på Kollegorna vilket innebär att alla jobbar med open source, valfri kompetensutveckling eller interna/egna projekt.” 
    Deras exempel: http://goo.gl/5SsOC 

    Kan man göra något liknande, hos er inom kommunen? Och gissningsvis kommer det spontana svaret att vara, ”så kan inte vi göra” och en radda förklaringsmodeller på att det faktiskt inte går. Då ställer jag mig frågan igen, VARFÖR inte? 🙂

    • Jag är öppen för att testa om jag får en bra, konkret upplägg.

   • Jag känner igen mig i detta med; Ja, men…

    Hur kan medarbetaren underlätta för chefen att ta det till nästa steg?

    • Lena Hammarback

     Om jag det visste… Jag har märkt att det är väldigt få personer som lyssnar in och gör ett seriöst övervägande om det är en möjlig/bra idé. Särskilt om en idé kräver lite engagemang…
     Dessutom är de flesta uppfyllda av sina egna idéer och vill fortsätta som de själva tänkt. Det blir besvärligt att tänka om.

     Därför tror jag att det är ett bra förslag att diskutera hur man bättre skapar utrymme för kreativa idéer men också hur man tar det vidare. Alla idéer kommer inte vara bra, men man måste överväga o se vad som är möjligt. Även om en idé inte fungerar helt ut, kanske den kan vara grund för en ny idé… Men då krävs det att man diskuterar och överväger vad som är möjligt. Tror det krävs lite mod också för att våga prova nya arbetssätt och tänkesätt. 

     Du har kanske något bra råd? Hur ska en medarbetare underlätta för chefen till nästa steg?

     • Ja, du svarade inte på min fråga där utan bollade över till chefens ansvar. Det är där det ofta stannar. Vem som helst kan spruta ur sig idéer, men inte alla kan förverkliga och se sin egen del i det.
      Hur kan medarbetaren underlätta för chefen i att få förverkliga sina idéer?

    • Jag tror att brist på inflytande och oavslutade aktiviteter medför att kreativa idéer ofta hamnar på en ”vid tillfälle lista”. Varje dag tror jag att de flesta tänker på vad som gått bra, vad som gått mindre bra och vad vi hade kunnat göra annorlunda. Men hur stöttar vi varandra att ta vara på det? Jag håller inte med om att det bara är medarbetarens som ska underlätta för chefen att de kreativa idéerna till nästa steg. Lean i offentlig sektor och Vinnovas senaste rapport om Tjänsteinnovationer i offentlig sektor visar båda på hur ledarskapet är en avgörande faktor i utvecklings- och förändringsarbete.Andra studier visar på att klimatet i organisationen, graden av förändringsorienterat ledarskap, arbetsresurser och arbetsbelastningar påverkar kreativitet och innovation. Så hur kan ledaren utveckla sin förmåga att stimulera, leda och frigöra energi för att medarbetare också ska ha förutsättningar att vara både kreativa och kreaktiva?

     • Nej, jag tycker inte att det BARA är medarbetarens ansvar, chefen har en stor roll – vilket jag tycker framgår av intervjun?
      Jag tycker att chefen bär ett extremt sort ansvar för att bygga strukturer som skapar plats för alla de idéer du tar upp och att underlätta när de kommer.

    • Lena Hammarback

     Ok, då tror jag du missförstår mig. Mitt svar ”Därför tror jag att det är ett bra förslag att diskutera hur man bättre skapar utrymme för kreativa idéer men också hur man tar det vidare.”….  var svaret till att underlätta för chefen. Enligt min åsikt är det ett gemensamt ansvar, och därför bör man prata om hur man tillsammans tar vara på kreativa idéer på bästa sätt. Det är också ett sätt att underlätta för chefen, tycker jag.

     Att jag sen frågade dig om hur du ser på saken var av nyfikenhet och inte ett sätt att bolla över det till chefens ansvar.

     • Jag skulle önska att alla, inklusive chefen, när man kommer med en idé funderar på hur man själv kan vara bidragande till att ta frågan vidare.

 • Mia

  ”Människor har en tendens att acceptera lösningen på ett problem de vet finns, men inte lösningen på ett problem de inte vet finns”

  Om man inte vet att problemet finns, hur kan det då vara ett problem?

  Ibland kan jag uppleva det motsatta, vi är för kreativa och hittar just lösningar på problem som egentligen inte finns!

  • Jag menar att det ofta är ledningen som känner till problemet (säg ex dålig lönsamhet), men inte berättar om det innan de tagit fram en lösning.

 • Anna Marnell

  Här kommer en kreativ idé med inspiration från dina tankar i intervjun:
   
  Idé: Instifta ett årligt pris för bästa verksamhetsutvecklande insats i Katrineholms kommun under året
  Syfte: Att lyfta fram goda exempel på kreativ verksamhetsutveckling med fokus på dem vi är till för (brukare, kunder, invånare) och visionen för Katrineholm – Läge för liv & lust
  Tävlande: Enheter/avdelningar/projekt inom kommunens alla verksamheter
  Forum: Delas ut i samband med koncernmässan/julfesten
  Inspiration: Stockholms stads kvalitetspris http://www.stockholm.se/OmStockholm/Kvalitetsarbetet/Kvalitetsutmarkelsen1/

  • Det tycker jag är en strålande idé!
   Nästa års inriktning på vår individuella utmärkelse kanske?

   • Anna Marnell

    Jag tycker det är jättebra att vi har en individuell utmärkelse och skulle gärna se att den fick denna inriktning, ett bra sätt att på ett förhållandevis enkelt sätt omsätta idén i praktik. Samtidigt vill jag ändå slå ett slag för att det också skulle vara positivt med en utmärkelse för arbetsgrupper. Kreativ verksamhetsutveckling är ju sällan en persons förtjänst, det förutsätter oftast en väl fungerande grupp med personer som kan berika varandra. En tanke som jag hade var också att man skulle kunna ställa krav på den vinnande gruppen att i någon form verka för att sprida sitt goda exempel till andra. Jag gissar också att det kanske är lättare att få ansökningar/nomineringar till ett pris för grupper än för individer. Men jag förstår om det här kanske är en lite för resurskrävande idé för att vara genomförbar, i alla fall på kort sikt.

    • Fokus på arbetsgrupper i strukturen som den nu ser ut är en arbetsmiljöutmärkelse. Jag har ingenting emot en ändring. Om du tar det med personalkontoret på ert möte så lovar jag att stötta.

 • Pingback: Kulturrevolutionen sociala mediers svårigheter i organisationen | Mattias Jansson()