Tar kommunchefen intryck?

I gårdagens Katrineholms Kuriren finns en insändare som lyder;

Dialog?

Jag har under en tid försökt följa diskussionen kring kommunchefens twittrande liksom förslaget om att han ska bli den virtuelle tänkte superchefens chef.

Jag undrar nu om vår lyhörde cheftjänsteman, med kommunmedborgarnas bästa för ögonen, drar några slutsatser kring många medborgares kritiska reaktioner. Eller misstänker han att de inte förstår sitt eget bästa?

/Kritisk medborgare

Jag tar alltid till mig av synpunkter, både positiva och negativa. Den synpunkt som du har är ju alltid rätt för dig och grunden för dialog som vägen till lärande är att vi tycker olika och tar intryck av varandra.

Jag är väl medveten om stora skillnader i synen på hur kommunen ska ledas, vilka fokusområden vi och jag ska ha och betydelsen av digital kommunikation. Det är också därför jag i alla möjliga sammanhang bjuder in till kommunikation.

Vad gäller digital delaktighet så arbetar vi aktivt med det att minska den s.k. digitala klyftan bl.a. 1,5 miljon svenskar står helt eller nästan helt utanför Internet i Sverige idag och hälften av alla användare känner sig inte delaktiga. Just nu genomför vi bl.a. datautbildningar, gör om våra digitala kanaler till analoga med jämna mellanrum, får hit flera bra föreläsare på området, tittar på riktade insatser till försörjningsstödstagare och initierar ett fördjupat samarbete med pensionärsorganisationerna. Vi uppmärksammas nationellt för vårt gemensamma arbete på detta område.

Gällande virtuell superchef så kanske det är samhällsbyggnadschefen du menar. Om en samhällsbyggnadsförvaltning bildas så kommer den att ha drygt 40 medarbetare och vara kommunens minsta förvaltning. Frågan kommer att hanteras på kommunfullmäktige i april.

Dela: