Till internet-hataren som inte lyssnar

Malte Persson skriver i veckans Fokus – Jag hatar internet.

Jag! Förstår det som att du Malte bestämt dig efter att ha varit mycket digitalt aktiv. Du har bestämt dig för att du inte gillar kommentarer. Du uppfattar internet som ett ställe där du blir missförstådd. På internet får du ta emot hånande kritik som gör ont. Du vill inte veta veta vad andra tycker om dig, i alla fall inte om det uttrycks på webben. Kanske har du andra nätverk där du får feedback, det framgår inte. Du tycker hur som helst inte att de som vill kommunicera med dig på nätet tillför dig något. Du är helt enkelt klokare om du får vara ifred. Du behöver inte den input:en. Din integritet är viktigare än din input. Ja, eftersom du helst bara får betalt för dina verk utan att de publiceras så skriver du ju bara till dig själv.

Malte! Du vill inte lyssna på mig. Du vill avsiktligt inte göra det pga av att jag väljer att möta dig digitalt. Men vet du, eftersom vi inte känner varandra så har jag ingen annan arena. Om du skulle ha valt att lyssna att lyssna på mig så skulle jag vilja säga till dig att jag tror just att det är i balansen mellan att ge och att som vi som människor känner balans. Om du inte vill ge, utan helst hålla saker för dig själv så förstår jag att du inte vill få av andra. Problemet med det delar vi. När du väljer att inte lyssna på mig så blir jag mindre intresserad av att lyssna på dig. När du inte lyssnar på mig så får du inte möjligheten att bedöma om jag faktiskt har något att ge dig. Den som inte vill lyssna missförstår lätt och blir lätt missförstådd.

Alla! Har ett ansvar att försöka berika sin omvärld och ta intryck, tycker jag. Det är grunden för vårt fria, demokratiska samhälle som bygger på det gemensammas samhandling. Problemet med den offentliga debatten idag, allra tydligast på internet är att det finns en skevhet i vilka som deltar.

Du! har ett ett ansvar att hjälpa Malte och alla andra som känner sig brända av den digitala debatten. När du gör det så kanske Malte kommer att börja våga lyssna och när han gör det så kommer han att bli ännu klokare än vad han är just nu.

Du som läser detta kommer med en procents säkerhet att välja att ge uttryck för vad du tycker.

Det räcker inte!

Dela: