Tjänstepensionens dag

Det gick upp för mig igår att det överhuvudtaget finns en tjänstepensionens dag. Nu ser jag att de har egen webbplats, logga och allt. Hur som helst en viktig fråga, där vi satsar mycket pengar som kan betyda mycket för dig en dag. Passar på att skicka med lite informations om vi gick ut med idag på intranätet.

Tisdagen den 27 september är det tjänstepensionens dag!

I Katrineholms Kuriren måndagen den 26 september fanns en artikel som uppmanade oss arbetsgivare att bli bättre på att informera om den tjänstepension som de flesta av oss medarbetare har. Detta är ett försök att tillmötesgå den uppmaningen.

Varje år från det att du har fyllt 21 år betalar vi som arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension (tjänstepension). Från och med 2006 gäller pensionsavtalet KAP-KL.

Du bestämmer själv hur din tjänstepension ska förvaltas. Du väljer;

1. Vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna

2. Om du vill spara i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring

3. Om du vill ha återbetalningsskydd eller inte.

Valcentralen Pensionsvalet PV förmedlar dina pensionspengar till det försäkringsbolag du väljer. Hur valet går till kan du läsa på www.pensionsvalet.se Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pension. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med facket gett KPA Pension förtroendet att förvalta pengarna för dem som inte gör ett aktivt val.

Katrineholms kommun betalar ca 55 miljoner kr inkl löneskatt varje år till våra medarbetares tjänstepension. I genomsnitt är det ca 13 500 kr per person och år, på sikt blir det mycket pengar. Pengar som du själv bestämmer över. Storleken på din tjänstepension beror annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension och hur värdet har utvecklats på de delar i din pension som du själv har fått placera.

Exempel:

Maria, förskollärare

Ålder: 24 år

Lön: 22 000 kr/mån

Sparform: traditionell pensionsförsäkring

Katrineholms kommun betalar varje månad 4,50 % av lönen till hennes tjänstepension.

Pensionskapital vid 65 år: 1 965 607 kr

Vi som din arbetsgivare vill uppmana dig att skaffa all information som du anser dig behöva och gör ditt val, att inte välja är också ett val!

Uppgifter och exemplet ovan är hämtat från www.kpa.se

Dela: