Undersökning Sociala Medier i Kommuner 2010

Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam

Jag brukar tjata om det unika i användning av sociala medier i offentlig sektor och för min del en kommun.

  • En kommun är per defintion ”gemensam” – du som bor och verkar i kommunen är kommunen.
  • Du kan inte som normal ” kund” välja/välja bort – du är automatiskt medlem där du bor (men kan ju flytta…)
  • I det gemensamma så blir öppenheten A och O – hur kan vi annars vara gemensamma.

Som jag skrivit tidigare så är ju inte Sveriges och kommuner och landsting särskilt offensiva på detta område så vi får tacka för att det finns företag som Penseo som nu genomför en Undersökning Sociala Medier i Kommuner 2010. Syftet är

…dels att ta reda på den faktiska användningen av olika former av sociala medier inom den offentliga förvaltningen (vilka verktyg/kanaler används, på vilket sätt görs det och varför?) men dels även att försöka förstå syften, avsikter och framtidsvisioner.

Varför – kommunernas avsikter känns som det bärande. Upp till bevis sveriges kommuner – kommunikation eller ”hype”.

Lycka till Penso! Jag ser fram mot resultatet, som förstås är beroende av kommunernas deltagande – DELTA!

Dela: