Utmaningar för kommunsverige

För ett tag sedan pratade jag för Sveriges kommuner och landstings ledningsgrupp under en planeringsdag. Temat var utmaningar för kommunsverige och det var även något jag ville dela med mig av till er i vloggen.

Mattias pratar om utmaningar för kommunsverige from Botkyrka kommun on Vimeo.

På temat ”Utmaningar för kommunsverige” tar jag upp följande utmaningar:

Platsperspektivet
Med platsperspektivet menar jag att det är viktigt att Sveriges alla kommuner lägger mindre fokus på att de är kommunala organisationer på en plats och mer att kommunerna är den plats, det geografiska område, där kommunen finns. Det viktiga i framtiden, menar jag, kommer vara att vi ser till att medborgarna har det som de har rätt till.

Polarisering
En annan utmaning är den ökade polariseringen vi ser i samhället, en polarisering som kan yttra sig i form av segregation, elitism och andra former av skillnader mellan människor som gör att möten inte uppstår.

Professionalisering
Jag menar att vi som företrädare för det offentliga har en otroligt viktigt roll i att möta medborgare på deras villkor där de är idag. Till exempel är vi väldigt högutbildade i det offentliga, vi är väldigt professionella. Det finns en risk att den här professionaliseringen, som vi anser vara så viktig, skapar en skillnad mellan oss och våra medborgare – de vi är till för.

Kompetensförsörjning
Det är A och O för kommuner och vi är ingenting utan den kompetens vi kan tillhandahålla till våra medborgare. Just nu saknar vi kompetens som vi behöver på flera håll och det är en stor utmaning.

Digitalisering ur en effektivitetssynpunkt
En sista utmaning jag tar upp är digitaliseringens två sidor. Jag tror på att nyttja digitala möjligheter, men jag kan se hur vi använder dessa digitala möjligheter på ett kostnadsdrivande sätt. Jag menar att vi ska använda digitala möjligheter där de blir mest användbara och hjälper oss att effektivisera för att nå våra mål.

Glad sommar – tänk annorlunda!
Hoppas du får en skön sommar, men glöm inte bort att koppla av från jobbet – antingen genom att tänka annorlunda eller inte tänka alls!

/Mattias

Dela: