Utveckling via Feedback & Feedforward

Häromdagen höll jag en föreläsning för två ledningsgrupper om Ledarskap och transparens för Länsstyrelsen Kronoberg och Regionförbundet Södra Smålands ledningsgrupper. Du kan se en videoinspelning av  del 1 och del 2 samt hitta presentationen här.

Min tes är ar att en människa, låt oss säga jag, kan liknas vid ett träd i genomskärning.

Jag får feedback på det jag är öppen med.

Feedback är nödvändig för min utveckling i förhållande till andra.

På ytan visar jag mina handlingar, det är vad jag gör i handling med min kropp och vad min omgivning ser mest av mig. Det är barken.

I lager innanför barken finns mina tankar. I ytveden finns det jag tänker, reflekterar, planerar, analyserar, fantiserar, tolkar och misstolkar. Mina tankar påverkar mina handlingar.

I ytvedslagren finns också mina känslor.  Jag är glad, ledsen, arg, rädd eller lustfylld. Mina känslor påverkar mina tankar och vice versa.

Djupare inom mig i kärnveden finns en naturlig kanske barnslig del. I LOTS® kallar vi det för själen. Det är min kärlek, vilja, passion, kreativitet, lekfullhet, spontanitet, humor, empati och nyfikenhet. Hur jag har det i själen påverkar mina känslor och tankar och därmed mina handlingar.

I min innersta märg finns anden, eller kanske bättre uttryckt ”Spririt – The Breath of Life”, livsgnistan. Det min livsenergi, mening, hopp och tro.

LOTS® menar vi att man för att må bra måste ha en balans mellan dessa fem aspekter av sig själv.

Feedback

Min tes är att jag kan utveckla det jag är öppen med.

Om jag visar mina handlingar får jag feedback på mina handlingar och får möjlighet att utveckla dem. Om jag berättar hur jag tänker och känner så får jag feedback på det, vilket påverkar mina handlingar. Om jag vågar tala om och berätta om själsliga drivkrafter som kärlek, kreativitet och nyfikenhet så får jag feedback på det, vilket ger mig möjlighet att utveckla dem vilket påverkar mina tankar, känslor och handlingar. Om jag följaktligen är öppen med hur jag är i anden, vad som ger mig mening, hopp och livsenergi så får jag möjlighet att växa där, vilket påverkar min själ, känsla, tanke och handling. Hela tiden påverkas vi inifrån från de inre lagren och ut. Reell påverkan i inre drivkrafter bör alltid eftersträvas i ledarskap som kräver mer än bara handling.

Jag eftersträvar ett öppet ledarskap för att det gör att jag kan utvecklas och bli en bättre människa och därmed ledare. Jag får helt enkelt feedback på det jag visar och därmed kan jag utvecklas.

Feedforward

Under tiden som jag höll föreläsningen som streamades fick jag denna feedback.

Pröva att be om feed forward. Istället för att få återkoppling på det jag redan gjort, får jag stöd och råd i mina pågående och kommande uppdrag.

Det är ju så sant.

Det är ju också precis samma mekanismer bakom att få feedforward som att få feedback. Det jag vågar vara öppen med innan handling har jag också möjlighet att utveckla – innan handling.

Det stämmer helt överens med en sak som slog mig när jag och Erik Sellström talade ihop oss inför ledarskapsutvecklingsdagen. Ju mer öppen jag är ju modigare blir jag. För när jag är öppen på idéstadiet så kan jag med feedforward välja att genomföra eller inte genomföra mina galna idéer.

Öppen i vida nätverk

Sociala medier har hjälpt mig oerhört mycket här. Genom att jag är öppen och får återkoppling direkt också från människor i en vidare krets än mina närmaste så får jag ärligare och stabilare feedback och feedforward som representerar fler tankar.

Feedbacken utvecklar mig!

Feedforward gör mig modigare!

Uppdatering 2011-11-06

Inser nu när jag går igenom mina poster att läsa senare i Instapaper var jag sett detta med feedforward tidigare – hos den utmärkta VD-bloggen.

Dela: