Vad gör jag hela dagarna?

Idag läser jag på insändarplats i Katrineholms Kuriren 

Vad ska den nya superchefen göra?

Katrineholms superchef Mattias Jansson, har han tillträtt eller inte? Jag läser inte på Twitter eller någons blogg, men är lite nyfiken på den tjänsten vad den innebär och vad Mattias Jansson ska jobba med, någon inom kommunen som vet och vill svara?

Stefan Gustafsson

För att öka fokusering på kommunövergripande frågeställningar förändrades kommunchefsuppdraget hösten 2011. Då lämnade jag posten som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Ekonomichefen Sari Eriksson tog över uppdraget.

Chefen för kommunledningsförvaltningen Sari Eriksson, och för samhällsbyggnadsförvatningen Lars Hågbrandt, utgör tillsammans med mig kommunstyrelsens tjänstemannaledningsgrupp.

Från att egentligen haft två uppdrag har jag numera ett där jag kan fokusera på att arbeta mer med det bredare kommunala uppdraget än vad som varit möjligt tidigare då jag även varit chef för kommunledningsförvaltningen. Jag får i den ”nya” kommunchefsrollen en större befogenhet i verkställandet av de politiska besluten och kan också jobba mer med frågor tillsammans med ex. de bolag som kommunen äger.

För att du Stefan Gustavsson, ska få en sådan rättvis bild som möjligt över vår verksamhet föreslår jag att du helt enkelt följer med mig en stund i mitt jobb. Kontakta informatör Geza Simon på telefon 070 – 670 17 30 så bokar vi in en lämplig dag.

Dela: