Vad jag är och vad jag uppfattas vara

IMG_0767.JPG
De flesta av oss vill bli uppskattade för det vi är. Om vi gör något bra vill vi att det ska uppfattas som att vi är bra, men så är det inte alltid.

I en kommun ska vi ha medborgarens perspektiv, men när vi tittar på fakta har vi en utvecklingspotential.

Att ha medborgarens perspektiv betyder att vi i allt vi gör ska sätta oss in i medborgarens uppfattning av det vi gör. Vi ska sedan så långt det bara är möjligt inom våra ramar anpassa oss till hens vilja. Då räcker det inte att leverera, bemöta eller ge service. Det som i första hand räknas är vad medborgaren uppfattar att hen får, mötet oss emellan och uppfattningen av den service som tas emot.

Medborgarens perspektiv ska vara ett av våra ledord. Medborgaren ska ses både som medborgaren, invånaren eller företaget – alla vi har att verka med. Ledord är vad vi ska vara för att nå vår vision och våra mål och i det både vara bra och uppfattas vara bra. Ledorden kan jämställas med framgångsfaktorer eller unique selling points (USP).

Tänk på ett företag, ett företag som ger dig en positiv känsla, ett framgångsrikt företag.

Tänk på ett positivt kännetecken, en egenskap som du som kund associerar företaget med.

Hur tror du att de jobbar på företaget? Tänk på en sak som du tror kännetecknar deras inre arbete.

Nu har du identifierat företagets framgångsfaktorer – ledord, en yttre och en inre.

En framgångsfaktor kan också benämnas som vår fokusering, vår positionering, vårt varumärke, våra kännetecken, våra konkurrensfördelar. Kort sagt det som gör oss unika.

Ett annat sätt att närma sig frågan är – Inom ramen för det vi ska göra, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika?

Att vara uppskattad är det andra ser, uppfattar dig som – Utifrån och In

Att vara framgångsrik handlar om det du är – Inifrån och Ut

Vi är inte alltid såsom vi uppfattas och vi uppfattas inte alltid såsom vi är. Helst skulle vi nog alla vilja att vi blir uppskattade för det vi är, hellre än för det folk tror att vi är, men så är inte alltid fallet. Vi måste ha med båda aspekterna.

Vem vi är, är det som gör oss framgångsrika. Hur vi uppfattas är det som gör oss uppskattade.

Vi gör oerhört mycket bra saker för våra medborgare i landets kommuner, vi är således relativt framgångsrika.

Medborgarna uppfattar det inte alltid så, vi är alltså inte tillräckligt uppskattade.

Det betyder inte att vi alltid gör dåliga saker utan att det uppfattas så på sina ställen. Vårt fokus nu och framåt är att ta medborgarens perspektiv och låta oss styras av det i det vi gör. Där har vi vår utvecklingspotential!

Den unika människans perspektiv på vår verksamhet ska vara vår ledstjärna – nu och alltid!

/Mattias

Dela: