Varför ägnar kommunchefen så mycket tid åt Körslaget?

I dagens Katrineholms Kuriren finns följande fråga;

Är det verkligen en kommunchefs jobb att lägga så mycket tid på Körslaget som Mattias Jansson verkar göra? Läser man hans twitter så ägnar han tydligen åtskilliga timmar varje dag till planering och möten med kören. Varför?

Undrande skattebetalare

Vår Katrineholms-kör är fantastisk!

Det stämmer att jag lägger ner en del tid på att stötta Katrineholms-kören. Jag ser det som en oerhörd chans för oss Katrineholmare att samlas och göra något oerhört positivt.

Det jag gjort så här långt är i stort att förhandla fram ett avtal med Meter Television, vilket gav Katrineholmarna 20 istället för sex biljetter till en mer än halverad kostnad. Jag deltog också i söndags på audition för att vi från kommunen skulle visa vår uppskattning och peppa vår gemensamma kör. Jag har också engagerat mig i frågan att fördela arbetsuppgifter kring arrangemanget i huvudspår kring traditionell marknadsföring, tävlingar, relationsmarknadsföring, event, administration, finansieringslösningar, näringslivskontakter, kontaktperson mot produktionsbolag och kontakter med kören. Uppgifterna är just nu i stort uppdelade mellan informationschefen, KFV marknadsföring, handläggare och Katrineholms-Kuriren. Jag har ett samordnande huvudansvar.

Jag hoppas att alla Katrineholmare vill engagera sig i detta, hör av dig med din idé!

QR-kod till Körslaget - Katrineholms Facebook-sida

Tillsammans kommer vi att stötta vår kör till seger!

ps Häng gärna med i Katrineholmarnas stöd till sin kör på Facebook.

Dela: