Vi är alla ensamma

Euphoria by h.koppdelaneyVi är alla ensamma

I kärleken hittar vi samhörighet

I samhörighet delar vi ensamhet

Ensamhetens frånvaro bringar lycka

Lyckan håller oss i gemensamt sammanhang

Sammanhanget gör att ensamheten blir hanterbar

Hanterbarheten ger en struktur som förklarar det oförklariga

Oförklarbarheten i sin aburda avgrund gör att vi känner ensamheten

Ensamheten stagnerar med likgiltighet – All rörelse är kärlek, för gemenskap

Dela: