Vi är nära varandra

Världen blir allt mindre. Vi kallar det ofta globalisering, men även teknik som sociala medier driver på utvecklingen. Jag lyssnade för ett tag sedan på Erika Bjerström som är journalist och utrikeskorrespondent och har inspirerat till detta inlägg. Hon berättade bl.a. om möten på de mest märkliga ställen som Henke på oljeriggen utanför Afrikas kust som visade sig vara en del av hennes nära nätverk. Världen har krymt.

Europas del i den globala utvecklingen är svår. Som samverkansprojekt är EU fantastiskt. EU är den enda supermakt som bildats i världen utan krig.

CC by Ethan Prater

Men generellt sett så arbetar vi helt enkelt för lite i EU. Sverige är i och för sig en föregångare, men relativt hög pensionålder, 67 år. Jämför med Frankrike som har en pensionsålder på 60 år och kom ihåg vilket uppror det blev när den skulle ändras. Spanien ändrade nyligen sin pensionålder. I Skottland har man ett mål 80 år som pensionsålder.

EU är beroende av invandring för att utvecklas. Man har tidigare talat om [wikipop]brain drain [/wikipop] att högutbildade från utvecklingsländer flyttar, exempelvis till Europa. Nu, med dessa länders utveckling talar man om [wikipop]brain circulation[/wikipop], man vill hem. Rent demografiskt så har väst helt enkelt färre lönearbare per invånare än i utvecklingsländerna.

Vet du till exempel Sverige omsluter 0,8% av världens ekonomi. Att bara 13% av CocaColas anställda är i USA. Botswana har högre BNP per person än Rumänien. Världens största filmindustri finns i Indiens Bollywood. När en fattig fiskare i Afrika är på väg in i hamn med dagens fångst kollar han av dagspriset i sin mobil. 1991 fanns 20 regionala krig i Afrika, idag 5. Afrika har mycket fokus mot Kina och Indien.

Man räknar med att ca 15% av jobben i väst i framtiden inte kommer att kräva högskola. Det kommer inte att finnas jobb för ”okvalificerade”. Det är en av de största hoten för Europa. Dels saknas det lönearbetare, dels finns det en stor grupp som inte matchar kompetenskraven.

Samtidigt pumpar Kina in pengar till Eurozonen genom köp av statsobligationer i bl.a. Storbrianien, Grekland, Spanien, Portugal och Irland. Man skulle kunna säga att Kina ger det stöd som EU inte givit. Vad vill Kina då? Jo, att EU ska släppa vapenembargot som infördes efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989.

Som en del av Europa finns Sverige och i vårt land 290 kommuner, varje kommun med sin utmaning. Samlat har kommunerna de senaste 30 åren stått för en kvalitétsökning som motsvarar en kostnadsökning på en procent per år.

I nätverkssamhället är du som individ global. I fyra led så har du kontakt med varje människa i världen. Det har ändrats från sex led med hjälp av sociala digitala kanaler.

Har du funderat på vad det betyder?

Släpp alla tankar på protektionism och spela din del. Allt och alla hänger ihop och därför spelar vi alla också roll.

Dela: