Vi möter inte digital lust analogt!

Idag erbjuder Internet nya möjligheter att utveckla, förhöja och förenkla våra liv. Men nätet är ingen självklarhet för alla, ungefär 15 procent av svenskarna använder inte Internet. Mycket av informationen om digitala kanaler sker just i digitala kanaler. Det här tycker vi är ett problem. Därför lanserar vi idag den 29 september tidningen Nätet för mig.

Som kommun arbetar vi för att öka tillgängligheten till datorer och Internet. Vi vill att användningen av Internet ska vara lustfyllt och ett aktivt val för alla. Därför kommer vi analogisera våra digitala kanaler. ”Nätet för mig” har fyra sidor och handlar om att våga, vilja och kunna använda Internet.

– Mycket av marknadsföringen kring digitala medier sker just i digitala medier. Det tycker vi blir ett moment 22. För att nå människor måste vi vara där de är. Med tidningen vill vi både ge kunskap men också lust till att använda Internet, berättar Katrineholms kommunchef Mattias Jansson.

I Katrineholm, Flen och Vingåker kommer tidningen ”Nätet för mig” att delas ut i över 35 000 exemplar. Därutöver kommer varje nummer finnas publicerat och tillgängligt digitalt för fri återanvändning. Detta för att alla ska kunna skapa sin egen ”Nätet för mig” i syfte att fler kvinnor och män, pojkar och flickor ska våga, vilja och kunna använda datorer och Internet.

På morgonen den 29 september kommer första numret av ”Nätet för mig”. Vi kommer också lansera bloggformen som finns kopplad till tidningen i syfte att fler kommuner eller andra aktörer vem som helst, ska dela och använda materialet för att bidra till digital delaktighet.

viaKatrineholms kommun analogiserar digitala kanaler – Katrineholm.

Dela: