Vill du hjälpa till digital delaktighet?

Vi vill att den digitala klyftan ska minska.

Vi vill att användningen av Internet ska vara lustfullt och ett aktivt val av alla.

Vi har tidigare arbetat med personlig handledning, digitala kaféer, inspirationsföreläsningar och haft försäljning av kommunens utrangerade datorer till biståndstagare för symbolisk summa. Vi har även varit ute på gator och torg för att möta Katrineholmare.

Vi kan göra mer.

Gilla "Nätet för mig - om att våga, vilja och kunna" och gör din egen tidning på http://natet.katrineholm.me by KommunchefI höstas tog vi därför initiativ till en ny satsning ”Nätet för mig”, fyra sidor om att våga, vilja och kunna. Det är ett sätt för oss att analogisera våra digitala kanaler. Tillsammans med Katrineholms-Kuriren ges tidningen ut i 35 000 exemplar i Katrineholm, Flen och Vingåker. Kostnaden per nummer är 55 000 kronor. Allt material är öppet för delning och du kan fritt skapa din egen tidning.

För att möjliggöra att producera och leverera tidningen under 2011 och 2012 sökte vi bidrag från Internetfonden. I fredags fick vi dock besked om att projektet inte beviljats medel varför vi nu söker andra finansieringsmöjligeter eller andra sätt att genomföra projektet för att inte behöva lägga ner satsningen. Efter två pilotnummer tror vi på projektet och vill producera 10 nummer som planerat under år 2012.

Jag vänder mig därför till dig med en förfrågan om att vara med och bidra för digital delaktighet i Katrineholm och vidare ut i andra delar av Sverige. Tillsammans har vi betydligt större möjligheter genom att arbeta tillsammans, lokalt, regionalt och nationellt.

Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam nyttighet och att ett fruktbart samarbete kan synliggöra er i vår strävan till delaktighet.

Hur kan vi lösa detta tillsammans?

Skriv gärna här om idéer, finansieringsmöjligheter, upplägg  – eller kontakta mig på annat sätt.

Välkommen!

Dela: