Vilsna vilseledande Wistbackar?


Newspapers by lydiashiningbrightly
Krister Wistbacka skrev i fredags en krönika om ”Kommunalprivata affärer”. Tyvärr blir det en del missförstånd trots tidigare försök från min sida att vara tydlig. Jag tycker att det är synd att på detta sätt så frön av oro eller misstänksamhet hos människor.

Och de 1 000 Katrineholmsböckerna om Balkan har försetts med ett särskilt Katrineholmsomslag. Men hur jag än anstränger mig förstår jag inte motiven till att just denna bok är värd en kommunal satsning på totalt 150 000 kronor.

Det är ingen satsning på 150 000:-. Alla böcker som säljs i Katrineholm av bl.a. bokhandel och turistbyrå är en del av detta inköp. Säljaren köper då boken av kommunen får vårt inköpspris, 150 kr per bok. De böcker som vi själva använder som profilprodukter är marknadsföring.

En ofrånkomlig konsekvens av att kommunen valt att bolagisera en del av sitt fastighetsägande och viss övrig förvaltning av fastigheter är att KFAB med dotterbolaget KIAB är privaträttsliga företag. De ingår alltså inte i den egentliga kommunala förvaltningsapparaten. Att kommunchefen Mattias Jansson (oberoende tjänsteman) ändå vill det, är en historia för sig som jag för dagen inte går in på.

Jag citerar Rådet för kommunal redovisning ”Med den kommunala koncernen menas den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Kommunalt koncernföretag – En juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier etc.”

Att kommunen överklagar det av kommunen helägda KFAB:s beslut om att anlita en privat entreprenör istället för att ge jobbet till kommunens parkavdelning var, enligt Hartman, en fråga enbart för berörda tjänstemän.

Nu har kommunen lämnat ett anbud och när det är gjort så hanterar vi det affärsmässigt. Alternativet är att inte lämna anbud, vilket om vi har lägst bud skulle innebära högre hyror för de boende hos KFAB.

 
Dela: