Vilsna vilseledande Wistbackar?


Newspapers by lydiashiningbrightly
Krister Wistbacka skrev i fredags en krönika om ”Kommunalprivata affärer”. Tyvärr blir det en del missförstånd trots tidigare försök från min sida att vara tydlig. Jag tycker att det är synd att på detta sätt så frön av oro eller misstänksamhet hos människor.

Och de 1 000 Katrineholmsböckerna om Balkan har försetts med ett särskilt Katrineholmsomslag. Men hur jag än anstränger mig förstår jag inte motiven till att just denna bok är värd en kommunal satsning på totalt 150 000 kronor.

Det är ingen satsning på 150 000:-. Alla böcker som säljs i Katrineholm av bl.a. bokhandel och turistbyrå är en del av detta inköp. Säljaren köper då boken av kommunen får vårt inköpspris, 150 kr per bok. De böcker som vi själva använder som profilprodukter är marknadsföring.

En ofrånkomlig konsekvens av att kommunen valt att bolagisera en del av sitt fastighetsägande och viss övrig förvaltning av fastigheter är att KFAB med dotterbolaget KIAB är privaträttsliga företag. De ingår alltså inte i den egentliga kommunala förvaltningsapparaten. Att kommunchefen Mattias Jansson (oberoende tjänsteman) ändå vill det, är en historia för sig som jag för dagen inte går in på.

Jag citerar Rådet för kommunal redovisning ”Med den kommunala koncernen menas den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Kommunalt koncernföretag – En juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier etc.”

Att kommunen överklagar det av kommunen helägda KFAB:s beslut om att anlita en privat entreprenör istället för att ge jobbet till kommunens parkavdelning var, enligt Hartman, en fråga enbart för berörda tjänstemän.

Nu har kommunen lämnat ett anbud och när det är gjort så hanterar vi det affärsmässigt. Alternativet är att inte lämna anbud, vilket om vi har lägst bud skulle innebära högre hyror för de boende hos KFAB.

 
Dela:
 • LisaofSweden

  Kanske dags att skrota Grönköpings veckoblad. Verkligheten överträffar ändå alltid dikten. Ni vill vi bara veta vem som är Lustgårdens gossen Ruda. 

 • Wistord

  Det förefaller som om kommunchefen vill få vara höjd över alla misstankar. Det är alltså rätt av kommunen att garantera ett bokförlag 1.00 sålda böcker av en viss utgåva? Och det är alltså rätt av kommunchefen att citera en för sakfrågan fullständigt irrelevant text om kommunala koncernredovisningar, en text som saknar såväl bolags- som kommunalrättslig grund.

  • Ja, jag anser att de 1000 böckerna är rätt hanterade, annars hade vi inte gjort det. Jag respekterar om du har en annan uppfattning, men inte att du far med osanning om kommunens kostnad.

   Gällande koncerner så får det stå för dig om du anser att ditt ord är värt mer än kommunala redovisningsrådets i denna fråga. Jag skickade dig samma citat den 12/11 förra året och då var din förklaring att de spittats av språkförbistring.

   • Wistord

    Är det osant att kommunen köpt böcker för 150.000? I så fall är jag felinformerad. Jzg anser absolut inte att mitt ord är värt mer än kommunala redovisningsrådets eller någon annans över huvud taget. Däremot anser jag att både kommunal- och aktiebolagslagarna satta gälla. Redovisningsrådets vokabulär avser endast den ekonomiska redovisningen och rådet gör såvitt jag vet inte heller anspråk på att lägga sig i maktförhållandena mellan kommunen och bolagen.

    • Det är inte sant att det är en kommunal satsning på 150 000 kronor som du skriver.
     Jag finner det troligt att ekonomisk redovisning har med verkligheten att göra.

     Jag finner det däremot inte troligt att du kommer att ta intryck av det jag skriver, vilket jag finner beklämmande.

     • Wistord

      Ska vi verkligen behöva diskutera ordens betydelse? Kommunen har väl köpt böcker för 150.000 kronor, eller hur? I så fall måste kommunen anses ha satsat 150.000 kronor. Att kommunen sedan, om det finns någon poäng med satsningen, utöver den att förlaget garanteras en viss försäljning, är det givet att kommunen på det ena eller det andra sättet får tillbaka värdet av satsningen. Men det är väl en annan sak. 
      Vist har den ekonomiska redovisningen med verkligheten att göra. Det vill säga, den så kallade koncernredovisningen ska visa kommunens totala ekonomiska ställning, det vill säga  inklusive de bolag som kommunen äger. Men det betyder inte att kommunen ska styra bolagen som om de vore kommunala förvaltningar.
      Jag kan inte hjälpa att du tycker att det är beklämmande, att jag anser att en kommunchef ska erkänna skillnaden mellan kommunala förvaltningar och bolag. 

     • secmaker

      Kommunägda bolag lyder under delvis andra lagregler än vanliga bolag, vilket Witsord i sin tidigare roll som chefredaktör för Katrineholmskuriren regelbundet och nogsamt påpekade och också använde sig av (t ex offentlighetsreglerna). Skillnaderna mellan kommunägda bolag och andra bolag motiverar lagstiftaren med att de är till för att kommunen ska kunna utföra delar av sitt uppdrag bättre än vad som är möjligt genom normala offentligrättsliga subjekt. Kommunägda bolag är således inte till för sitt eget bästa utan för kommunens. 

      I dagens krönika i Katrineholmskuriren använder Witsord ord som ”maktspråk”, ”marionetter”, ”repressalieåtgärd” och ”grundlagsbrott” för sådant som för den som är lite insatt i associationsrätt förefaller vara tämligen normala ägardirektiv avseende helägda bolag, oavsett vem som är ägaren. 

      Motiven för den fortsatta vendettan mot kommunen från Witsords sida är svåra att inse.

     • Jag kunde ha formulerat det bättre själv.
      Tack

     • secmaker

      Mera ved i brasan här http://rod.se/nej-till-aff%C3%A4rsm%C3%A4ssiga-kommunf%C3%B6retag

     • Om du läser det jag skrivit ovan så har du svar på dina frågor.

 • Pingback: Katrineholm i media vecka 43()

 • Pingback: Kommunjuristen och media()

 • Pingback: Är detta en vendetta? | Mattias Jansson()

 • Pingback: Nära kommunikation och en granskande traineé | Mattias Jansson()