Ansvar

Vi är alla unika och vi agerar utifrån vår förmåga och potential.

I allt vi gör utgår vi från oss själva. Ansvar innebär att vi inte kan skylla på någon annan. Vi har var och en ansvar för vårt uppdrag hela vägen. För att ha ansvar måste vi var och en ta an‐svar. Ansvar kan vara att göra, men också att föreslå lösningar. Alla problem och utmaningar vi ser har en lösning – kom med ditt förslag.

Du har makten över dina val ‐ All förändring börjar med dig själv!

All förändring börjar med mig själv!

Dela: