Uppdragsgivarens olika roller

Den gångna veckan så har ni som läser vår lokala dagstidning, Katrineholms kuriren, bl.a. fått läsa politiska utspel om en ny organisation samt omdaning av torget.

Här kan frågan väckas varför informationen inte varit bättre, varför de anställda inte involverats och varför de får sin information via lokaltidningen?

Politiskt har det diskuterats från och till genom åren om att ev. bilda en samhällsbyggnadsnämnd. De olika politiska partierna håller för närvarande på och bereder sina respektive förslag till ”Övergripande planering med budget för 2010 med plan 2011-2012”.

Nu kommer det trixiga och det som kan vara svårt. Det står förstås Göran Dahlström och övriga partiföreträdare fritt att göra politiska utspel om egentligen vad som helst, som partiföreträdare. Det som då sägs är att de avser att lägga ett sådant förslag ex. i kommunstyrelsen som i detta fall i samband med budget.

I detta läge finns inget uppdrag, att agera här vore att agera som en del av den politiska apparaten, vilket vi aldrig ska göra.

När handlingarna går ut till kommunstyrelsen får vi se vad Göran Dahlström som kommunstyrelsens ordförande, dvs som förtroendevald föreslår. När budgeten fastställs i kommunfullmäktige får vi se om vår uppdragsgivare ger oss detta uppdrag.

Det är då och först då vi fått vårt uppdrag, i detta fall sannolikt ett utredningsuppdrag om att utreda bildandet en samhällsbyggnadsnämnd från år 2011.

Nu tar vi tag i uppdragsgivarens uppdrag – uppdragsgivaren definierar våra kunders behov och har således alltid rätt.

Dela: