Bakom varje klagomål finns ett önskemål

Om det är någon gång under året som du som medarbetare ska framföra dina synpunkter så är det nu – under verksamhetsplaneringen.

Dina synpunkter hjälper till att skapa en bra verksamhet. Att välja att inte framföra sin sak är också ett val – så nu eller aldrig!

Vi verksamhetsplanerar enligt LOTS® för att alla medarbetares kraft ska tas tillvara

– Vi skapar verksamhet och ett gott klimat tillsammans!

…på tal om delaktighet… Vad vill du att veckobreven ska handla om?

Dela: