Spillvärme håller vintern borta

Katrineholm uppmärksammas återigen för framgångsrik miljöteknik

 

 

Spillvärme håller vintern borta

 

Företaget SEECs teknik nyttjar spillvärme och solenergi för att värma upp en fotbollsplan i Katrineholm. Det är ett av många exempel på svenska företag vars produkter och tjänster bidrar till en bättre miljö och en klimatsmartare värld.

 

– Katrineholm är först ut, men nu är flera andra kommuner intresserade. Och vi ser stora exportmöjligheter, säger Jan Thorburn, vd på SEEC.

 

Källa: Svenskt Näringsliv

 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/spillvarme-haller-vintern-borta_99093.html?csref=_newsletter_nfsn_2010-01-25

 

Dela: