Landsbygdsutveckling – tillsammans

Igår träffade jag för tredje gången den sk. Björkviksgruppen. Intressanta och givande möten om landsbygdsutveckling, tillsammas.

 

Så här skriver en av deltagarna i ”Sörmland Lever – Informationsblad från Hela Sverige ska leva-Sörmland”

 

 

I förra numret av Sörmland Lever, berättade jag om paneldebatten som hölls här i Björkvik. Fokus var på framtiden och i panelen satt bland annat Göran Dahlström från kommunen. Det pratades om infrastukturen, skola, äldreomsorgen och service. Efter debatten har en liten kommunikationsgrupp bildats, utan fasta representanter och tanken är att den istället ska  vara flexibel, utifrån vilka frågor som är aktuella för stunden hoppar rätt personer in osv.

 

Gruppen har nu träffat kommunen två gånger.  Representanter för kommunen är Göran Dahlström – kommunalråd, Mattias Jansson – kommunchef och Conny Petrén – näringslivschef. Nästa möte är inbokat till i början på mars, och det känns mycket positivt att vi hittat denna enkla form att kontinuerligt träffas och tala om vad som är på gång, våra önskemål och hur vi arbetar i Björkvik. Den viktigaste funktionen med det hela är ändå att dörrarna nu står öppna. När vi kör fast i vårt arbete har vi snabbare kunnat få hjälp att finna en lösning på problemet. Och det är ju just det vi i utvecklingsgrupper oftast behöver hjälp med, det är inte alltid rena pengar vi tigger när vi talar om att vi behöver ha en dialog med vår kommun. Utan  konkret hjälp när byråkratin sätter stopp för innovativa idéer för bygden.

 

Här i Björkvik känner vi att vi nått långt bara genom att vi har denna pågående dialog, där det ges tillfälle att få rätt fakta, uttrycka idéer och att följa upp kontinuerligt. Dessutom har vi redan tillsammans funnit lösningar och förverkligat några gamla idéer som vi ruvat på här i Björkvik. En av de sakerna är att vi nu kommer att kunna ha medborgarservice i biblioteket, med hjälp av en fas3 person. Jätteroligt och en mycket viktig funktion.  Men det får bli en uppföljning till nästa nummer av Sörmland Lever.

 

Regina Westas

 

 

Ett utmärkt exempel på vad som händer när vi gör tillsammans – Vi är vår värld!

Dela: