Att vara mig själv

För mig är musik ett sätt att hitta mig själv i djupet. Musik tilltalar mitt inre och gör det tydligt för mig. Men vad är det inre och varför är det viktigt?

 

För några månader sedan skrev jag;

 

 

”Om all förändring börjar med mig själv – hur kan jag då bidra till förändring om jag inte är mig själv?

 

När jag är öppen med mig själv är jag sårbar. Förändring bygger på att handla, om vi inte agerar hur kan vi då bidra till förändring? Att inte göra något är också ett val. Om du agerar kommer du ibland att göra fel – och lära dig av det, bra!

 

Från den gångna veckan tar jag med mig flera reflektioner och lärdomar. Jag har bestämt mig för att fortsätta vara Mattias och att fortsätta agera, och således säkerligen göra fel och ta ansvar för det. Jag tror på våra värderingar och uppskattar den tydlighet och öppenhet som visats mig. Vi ska inte låta våra fel hindra oss från att vara dem vi är.”

 

 

Dessa ord känns aktuella idag. Öppenhet med vem jag är ger sårbarhet med vem jag är. Vem vill möta ett den eller det? Vem lär sig något utan att göra fel?

 

All förändring börjar med mig själv – all förändring börjar med dig själv.

 

Men varför reflektera så mycket och vad betyder de reflektioner som jag delar med mig av här?

 

Eftersom jag tror att all förändring börjar med mig själv och att man inte kan förändra någon annan, bara bidra till andra människors egna beslut så reflekterar jag varje vecka om någon som jag tycker är viktigt för mig. Vad du som mottagare av reflektionen vill göra med den är helt upp till dig. Reflektionerna är inte avsedda som pekpinnar utan som inspiration. Dela gärna med dig av dina tankar.

 

Tillsammans växer vi!

Dela: