Fem deviser om ledarskap #3 – Ansvar

 

Under ledarskapsveckan i Katrineholms kommun så talade jag om min syn på ledarskap utifrån Fem deviser. Vi är vår värld! För mig är ledarskap att påverka och att påverkas. Som ledare och kommunchef är min vision ”Vi är vår värld”. Var och en ser vi vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma.

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är “Vi är vår värld” – som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa.

Ansvar

I allt vi gör utgår vi från oss själva. Ansvar innebär att vi inte kan skylla på någon annan. Vi har var och en ansvar för vårt uppdrag hela vägen. För att ha ansvar måste vi var och en ta ansvar. Ansvar kan vara att göra, men också att föreslå lösningar. Alla problem och utmaningar vi ser har en lösning.

Förnekande, visa otillbörlig skuld, mental utcheckning, lägga skylden på någon annan eller omständigheter, leta syndabockar, ge upp och inställningen att jag är tvungen är vanliga bortförkalringar för att slippa ta ansvar.

Det mesta av våra handlingar går att förklara. Problemet är att förklaringarna används som ursäkt för handlandet.

Våra val är vårt ansvar och kan aldrig förklaras bort!

Grunden för utveckling som medarbetare, ledare och människor är att ta ansvar för våra val.

Som ledare är det viktigt att förutom att själv ta ansvar att våga kräva ansvarstagande av andra. Den som inte tar ansvar för sina motgångar kan och ska inte heller göra det för sina framgångar.

Dela: