Förslag på riktlinjer – Användning av sociala medier #sm

Download now or preview on posterousPolicy socmedier.docx (305 KB)

Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser, dels på vår webbplats www.katrineholm.se dels på facebook. På webbplatsen samlas innehållet på alla sociala medier exklusive facebook dvs exempelvis bloggar, mikrobloggar video och bild-konton. På facebook samlas alla Katrineholms sidor, grupper, evenemang och personer mm via länkar på Karineholms kommuns officiella facebooksida. Dessutom visas en koppling till Katrineholmssidan på respektive annan facebook-plats som representerar kommunen.Den traditionella webbplasten följer den grafiska profilen. Det krävs inte på sociala medier.Bedömning av om, vem eller vilka som ska använda sociala medier i tjänsteutövningen sker av respektive verksamhet. Den som utses har ett ansvar för att hantera mediet på ett bra sätt och enligt dessa riktlinjer.

Detta är ett utkast för feedback, vad tycker du?

Posted via email from kommunchef’s posterous | Comment »

Dela: