Samhällsansvar att vara aktiv på sociala medier?

Bild på ensam flicka.

 

På sociala medier såsom facebook-grupper och bloggar uppkommer, liksom i samhället i övrigt, avarter av kommunikation i form av mobbing och utfrysning av enskilda individer. Det står i skolans läroplan att rektorn ska arbeta mot alla former av trakasserier bland elever och lärare. Men det är inte bara rektorn som har ett ansvar. Det står i skollagen att alla vuxna som arbetar i en skola aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling, som till exempel mobbning och rasistiska beteenden.

 

Det spelar ingen roll var dessa beteenden uppkommer och kan vi, det offentliga, uppmärksamma sådana tendenser snabbare så ska vi göra det. Sociala medier måste bli ett naturligt sätt för oss att verka.

Dela: