Möte med datainspektionen om sociala medier – avgörande för det offentliga sverige på sociala medier

Idag träffade vi, Katrineholms kommun, datainspektionen (DI) för att diskutera personuppgiftslagen (PUL) i sociala medier. Det var ett mycket bra möte, som jag tror att båda parter fick ut något av. Som sig bör vid inspektion så kommer datainspektionen att lämna ett inspektionsmeddelande, vilket väntas innan sommaren. DI kommer sedan att skriva anvisningar för PUL hantering på sociala medier.

Hos DI kan du läsa om Sociala nätverk – Så skyddar du dig mot riskerna på webben. Där kan du bla läsa om riskerna med sociala medier ”Ett system som bygger på virtuella relationer och som inbjuder till att samla och sprida privat information, ökar risken för att ömtålig information hamnar i fel händer. Undersökningar har visat att människor lättare sänker garden i en miljö som bygger på förtroende. Det har visat sig att det är enklare att sprida virus, sända obeställd e-postreklam och samla in pengar och persondata på sociala nätverkssidor än på Internet i övrigt. Dessutom är de stora möjligheterna till kartläggning rena informationsguldgruvan för människor som ägnar sig åt skandalisering, förföljelse och identitetsstölder. Information som tas ut ur sitt sammanhang kan få förödande konsekvenser om fel personer får tag på den. Det finns också risk för utpressning.”

Jag kommenterar inte det vidare just nu.

Den bärande juridiska frågan kommer att bli om huruvida det som kan betecknas som register på sociala medier är strukturerade eller inte. Som grund för bedömningen ligger om registret ex är uppbyggt för sökbarhet. Om, vilket jag uppfattade som troligt, sociala medier ses som ostrukterade register så tillämpas den sk missbruksregeln på registret. Kränkning av den registrerades personliga integritet är förbjuden även på ostrukterade register – vilket hanteras naturligt på sociala medier med avpublicering både av tjänsterna själva och av den ”sidansvariga”.

Om datainspektionen kommer fram till att register på sociala medier, ex en vän-lista på facebbok är att beteckna som ett strukturerat register så är det offentliga sveriges närvaro på sociala medier omöjlig.

Dela: