Utvärderingar 2010

För tredje året i rad har kommunledningsförvaltningen utvärderat sin verksamhet gentemot kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. Föregående vecka presenterades båda rapporterna för ledningsgruppen. Även i år får vi positiva omdömen av såväl kommunstyrelsen som verksamheterna. Utvärderingarna visar dock att vi inte uppfyller våra mål inom verksamhetsperspektivet.

Posted via email from kommunchef’s posterous | Comment »

Dela: