Riktlinjer för sociala medier i kommuner – allmän och offentlig handling

I förra veckan kom SKL´s riktlinjer för användning av sociala medier. Jag har gått i valet och kvalet kring en eventuell mer djuplodad bloggpost om ämnet också kopplat till vårt möte med datainspektionen, några synpunkter har jag redan nu. SKL sammanställer för närvarande alla följdfrågor, kontakta Kajsa Tirén så framför hon alla frågor till juristerna, får återförande till oss alla. Många har bloggat om ämnet, ex kopplat till DN´s artikel. Jag avvaktar lite…

SKL finns ju nu på twitter. Vet inte om det är för social-casting eller broadcasting, men de följer…gissa hur många? Nåväl alla ska börja någonstans de är också tydliga med att det är ett nyhetsflöde. Jag ska definitivt dra mitt strå till stacket för att vi tillsammans med SKL ska göra något bra, återkommer om det.

En konkret fråga kopplat till riktlinjerna ställer Jacob Sunnliden.

…och svaret är ja. För det första så har ju vem som helst rätt att begära ut vad som helst. Frågan är alltid

1) är det en allmän handling (förvaras och är inkommen eller upprättad)?

Ja, gå till steg 2. Nej, så ”finns den inte” i detta avseende.

2) är den i så fall sekretessbelagd ?

Nej – så får du det. Ja, så får du ett beslut om det.

SKL kommer fram till att handlingarna på sociala medier är allmänna – så de går således att begära ut mina tweets. Tweets är inte sekretessbelagda, om de var de skulle de inte vara tweets längre utan vara raderade och införda i vårt diarie. De fortsätter med att myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar som är av tillfällig eller ringa karaktär får gallras när de inte längre är aktuella. Gallringen, utrensningen kan ske relativt omgående om beslut finns.

Åter till din frågan. Vi har inget gallringsbeslut så du kan få mina tweets, sedan tidernas begynnelse (du har för övrigt redan tillgång till dem på twitter :)). Men jag är en hyvens man så jag har gjort något mycket trevligt – en tweetbook åt dig och andra av intresse – http://tweetbook.in/v/30860918 

Varsågod! – ibland är det ett nöje att följa förvaltningslagen 🙂

Några korta kommentarer avslutningsvis;

  • Diskussionen om skärmdumpar har nog missförståtts. SKL menar inte att man ska lagra innehållet, utan ge en bild av hur det såg ut just denna tid med vår teknik. Hade de velat ha dialogen hade de väl hänvisat till tweetbook.in eller annan dyl tjänst 🙂
  • Blogga max ett år som stod i artikeln MÅSTE vara ett missförstånd
  • SKL menar att kommunen ska officiellt dokumentera alla ställen man vistas på i de sociala medierna, dvs även de tjänster vi använder att flöda med, om inte dialogfunktionerna är avstängda. Detta ställer stora krav och det vill till att stänga av så mycket som möjligt. Dialogen ska vara samlad – inte utspridd tycker jag.

Allt för nu!

Dela: