Alla kan allt – Framtidens kompetens är förståelse

 

Häromdagen lyssnande jag på ett enormt inspirerande föredrag av Troed Troedsson på Regionförbundet Sörmlands näringslivsdag om kompetensfrågor. Föredraget var ett av de mest inspirerande och roligaste jag någonsin varit på.

 

Vilka är våra komparativa fördelar mot andra. Troed menar att kunskapssamhället är överspelat – det går inte längre att konkurrera med kunskap. Alla kan allt!

 

Nu är vi i förståelsesamhället. Det svenska ordet förståelse blir dock lite fel – ”Understanding” är bättre. Understanding har ju den dubbla betydelsen förstå och överenskomma. I förståelsesamhället är vår kompetens att kunna ta till oss nya områden. För att förstå måste vi vara delaktiga i överenskommelsen. Hur blir vi det? Vi måste ta in andras bilder – vi måste låta oss påverkas och vi måste vara med och skapa.

 

Troed Troedsson börjar sitt föredrag med Katrineholms Kurirens förstasida för dagen.

 

 

Troed konstaterade ungefär – är detta en nyhet 2010? Vikten av en aktiv omvärldsbevakning kan inte överskattas. Nu måste jag till artikelns försvar säga att jag tror mycket på projektet, men att rubriksättningen inte riktigt ger rätt bild.

 

Troeds tankar stämmer väl överens med Daniel Pink, som jag tagit del en del av. Daniel Pink menar att framtiden kommer att premiera de som kan se helheter – han kallar det konceptsamhället – Troed kallar det förståelse samhället. Daniel Pink har också en mer medicinsk ingång och talar bl.a. om hur man kan arbeta med koncept genom att träna höger hjärnhalva.

 

Så vår framgång, oavset om det rör en organisation, en grupp eller en enskild människa kommer att vara beroende av om vi kan hantera

 

    • Kommunikation (utifrån-in),

 

    • värderingsstyrning och

 

    • kortsiktighet

 

Det ger förståelse – koncept – sammanhang. Förståelse är den kompetens som gör att man kan klara det man inte kan.

 

…och vet ni vad om vi dessutom är med och skapar innehållet så har vi mycket lättare att förstå – för att vi är med om överenskommelsen.

 

Vill du vara med och skapa här? Kommentera gärna!

Dela: