Nära

Detta inlägg är ett försök till en mer nära ansats, baserad på veckan som varit, om det kan vara intressant.

Jag gillar inte att ha möten före klockan nio på morgonen. Jag är på jobbet mellan kvart i åtta och åtta. Min rutin är att då alltid gå runt till medarbetarna i stadshuset och inte bara hälsa, utan att se var och en. 

I måndags så förlängde jag, efter den formella samverkan förordnandet för Roger Lavrell som chef för service- och teknikförvaltningen till sista maj nästa år. Alla förvaltningschefer och kontorschefer på förvaltningen har tidsbegränsade chefsförordnandet. Nu är dessutom de flesta av förvaltningschefernas utgång av förordnandena samornade till hösten 2011. Detta ger förutsättningar för att hantera möjliga förändringar framöver efter val och eventuella organisationsförändringar. Organisationsutredningarna om bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd inför 2011 och utvecklad koncernstyrning kan du förstås i transparansens namn följa på bloggen Samhällsbyggnadsnämnd & utveckla koncernstyrning .

Min tisdagskväll gick åt till ett sent möte med marknadsföringsbolaget om hur vi på bästa sätt kan koppla samman vår nya satsning på en plattform för användargenererat innehåll, Katrineholm 3.0, och marknadsföringsbolagets webbplats. Ju mer jag tänker på det ju mer fantastiskt och rätt känns det med Katrineholm 3.0. Att vi, det offentliga lägger en plattform, som du får fylla med innehåll – eftersom du vet vad du vill ha och kan det bättre. Steg ett är att lägga en plattform för så kallad GEO-taggning, dvs platsbestämning på kartor som man kan koppla sin berättelse till.

I veckan så har vi fokuserat extra på IT-kontoret i ledningsgruppen. Vi har, trots intensivt arbete stora problem med att få basverksamheten på IT-kontoret att fungera tillräkligt bra, vilket bland annat syns i våra utvärderingar. Jag vet inte än vad vi kan göra ytterligare. Jag känner en viss frustration över detta. Så länge jag kan minnas så har vi haft insatser mellan högt och lågt för IT-kontoret. Sen blir det alltmer uppenbart att det inte alltid är där det brister, men eftersom förförståelsen är att det inte fungerar på IT så är det lätt att lägga skulden där. Denna vecka har jag sett det i en rapport om vår växeluppdatering där IT fick skulden för Telias inhyrda teknikers tillkortakommanden.

Kopplat till den extra ledningsgrupp jag satte in angående IT-kontoret så blev transparansen satt på sin spets. Till bakgrunden hör att jag alltid lägger ut mitt dagsschema på sociala medier. Detta läser uppenbarligen medarbetarna, för nu fick kontorscheferna en massa frågor. Bra tycker jag! Varför hymla med det? Alla vet ju ändå att vi har möte, alla vet att IT-kontoret har problem. Öppenhet borde ge trygghet.

I veckan så har Svenskt näringslivs ranking kommit. Vi gick glädjande nog upp med 51 platser, men har fortfarande en alltför låg placering. Jag är övertygad om att alla de satsningar som nu görs kommer att ge stort utslag framöver. Katrineholms kurirens chefredaktör Krister Wistbacka gör också en väldigt intressant observation, med ett antal frågor som jag delar.

Den här veckan har vi också haft introduktion för nyanställda. Jag inledningstalade om vikten av att se den geografiska platsen, inte så mycket organisationen, att det är de anställda som ger värdet och att mottagaren av vår service sannolikt struntar i hur vi valt att organisera oss. När någon tar kontakt med kommunen har personen alltid kommit rätt, oavsett om det är ”fel” förvaltning eller person man kontaktat. Jag ställde också frågan – Vad är syftet med ditt arbete? Varför finns det en kommun? Efter en halv minuts tystnad så sa jag ”Kom ihåg denna tystnad”. Jag tror att den säger mycket och sedan gav jag min bild. Jag förstod på någon deltagare att detta blev krångligt, att jag uttryckt mig svårt. Kanske är det så? Kanske är det min vilja och tro på att den sista pusselbiten måste läggas av en själv vid lärande, dvs att man inte lär sig så mycket av att någon berättar exakt hur det är?

På tal om att värdet i vår verksamhet ska sätts av de anställda i kärnverksamheten så tänkte jag att vi framöver ska testa ett nytt grepp. Istället för att berätta vad kommunen gör så får de anställda berätta om sina arbetet – jag håller på att förhandla ett avtal med en tidning om det.

Vårt arbete med sociala medier har fått fortsatt uppmärkamhet. Exemplevis så har Dagens samhälles ledare fokuserat på Katrineholm. Jag gillar;

Hans systematiska kommunicerande har bidragit till att ge Katrineholm en modernare image. Nu förknippas kommunen inte längre bara med tåg och Göran Persson.

Tack för det Lena Hörngren.

Jag har under veckan erbjudit Sveriges kommuner och landsting vårt stöd att tillsammans stödja kommunernas utveckling i sociala medier – med en plattform för användargenererat innehåll kommunerna emellan.

Veckans höjdpunkt var nog annars Troed Troedsson som verkligen gav en ny världsbild med ”Alla kan allt, framtidens kompetens är förståelse”.

Arbetsveckan avslutades med ett trevligt besök i Vellinge.

Tack för denna vecka.

/Mattias

Dela: