Budgetunderskott täcks inte med lönepengar – Men kostnaderna för löneökningar blir betydligt lägre än när budgeten lades

Link: Budgetunderskott täcks inte med lönepengar – Men kostnaderna för löneökningar blir betydligt lägre än när budgeten lades

Kommunens verksamhet och ekonomi följs upp löpande och redovisas i kommunstyrelsen varje månad. Dagsläget just nu är att det inom flera av våra verksamhetsområden är fortsatt ”högtryck”. Antalet barn/unga i våra verksamheter överstiger tidigare prognoser samtidigt som försörjningsstödet fortsätter på höga nivåer. ”Vinterkontot” blir mycket dyrare än beräknat, på grund av all snöröjning och efterarbete med sandupptagning och reparationer i vinterns spår. På plussidan finns en aktuell positiv skatteprognos samt fortsatt låga räntor, som tillsammans i nuläget kompenserar för de högre verksamhetskostnader som några av nämnderna signalerar. Därtill beräknas idag kostnaderna för löneökningar bli betydligt lägre än när budgeten lades, eftersom avtalsrörelsen hamnar på lägre nivåer. Så vi har just nu en utfallsprognos som på totalnivå pekar mot en kommunal budget som håller. Av den nya skatteprognosen framgår att Katrineholms kommun kompenseras för sin relativt höga kostnadsstruktur genom det kommunala utjämningssystemet mellan landets kommuner. Med andra ord: kommunens kostnader kring nyanlända flyktingar, fler barn och unga, hög andel arbetslösa ungdomar mm kompenseras, med viss fördröjning, genom att kommunen kommer att få högre skatteintäkter och statsbidrag på grund av dessa kostnader. Det är positivt för kommunen.

/Mattias Jansson, kommunchef Anne Andersson, ekonomichef

Dela: