Transparens – hot eller möjlighet ?

2010-05-17

Transparens eller med andra ord öppenhet är viktigt. Med nya informationsvägar såsom exempelvis en sån här blogg är frågan väldigt aktuell. Jag har bl.a. fått synpunkter på;

  • Att information går ut på externa kanaler, innan interna.
  • Borde vi inte behandla informationen innan den går ut.
  • Borde vi inte alltid lägga en strategi för vad som ska lämna oss.

Jag börjar allt mer se det som att all information som inte skadar enskilda ska ut, av den enkla anledningen att;

  • Jag litar på att mottagaren kan hantera informationen.
  • Att hålla inne information är att utöva makt.
  • Att vi helt enkelt inte har något att dölja.

Om öppenheten är ett problem så är det sannolikt ett personligt problem, inte ett uttrycksproblem.

Nåväl det är väl en bit att gå för att integrera ett sådant synsätt i alla delar av organisationen. 

Bekämpa informationsmakten – Empowerment bygger på att vi alla vet allt vi vill veta!

Reblogg 2010-11-17

 

Dela: