Kommunen ska bli bättre på sociala medier

Link: Kommunen ska bli bättre på sociala medier

Rolig feedback efter mitt besök i Vellinge 🙂

Katrineholm inspirerar

VELLINGE. Kommunikations- chef Marie Carlberg menar att Vellinge måste bli bättre på att delta i olika kommunikativa forum på nätet.
– Det är en uppmaning och ett önskemål från vår högsta politiska ledning, säger Carlberg.
I förra veckan bjöd kommunen in Katrineholms kommunchef, Mattias Jansson, för en inspirationsföreläsning. Han tog bland annat upp vikten av att den kommunala verksamheten hela tiden behöver fundera på vilka de är till för. Det spelar ingen roll hur bra arbetet utförs om ingen utanför förstår det eller vad som ligger till grund för ett visst beslut.
– Just Katrineholms kommun är något av en förebild i sitt sätt att ha en dialog med medborgarna, säger Marie Carlberg.
Hon understryker vikten av att kunna föra en direkt dialog när något händer som engagerar eller upprör människor och tar upp transit-boendet i Hököpinge som ett exempel.

Dela: