Nära

Jag skriver nära en gång i veckan. Nära är mina mer personliga reflektioner om händelser under veckan. Så detta är lite mer…nära mig.

Min högra hand Jenny Bolander har varit på utbildning hela veckan. Jag har saknat den där direkta hjälpen och återkopplingen som jag bara kan få av någon som är med hela tiden.

I måndags så hade vi en diskussion om transparens i ledningsgruppen. Givande tycker jag, även om jag kände att jag fick mer av förståelse och acceptans än verkliga ändrade åsikter. Jag känner att jag kanske måste förändra min egen väg i denna fråga och kanske några andra närliggande åsikter också så att jag inte drar iväg för snabbt. Jag fick samma känsla i onsdags då vi hade en diskussion i koncernchefsgruppen. Det är en smal balansgång mellan att vara en visionär ledare och en figur som lever helt verklighetsfrånvänt uppe i det blå. Det senare vill jag inte bli.

På ledningsgruppen diskuterade vi också en utvärdering vi gjort av våra veckobrev. Utvärderingen gav verkligen inte tillbaka det jag hade förväntat mig. Vissa vill ha mer information, vissa mindre. Bara drygt 30 procent hade svarat, är det inte fler som läser? Veckobrevet är framtaget efter medarbetarnas önskemål. Det som gjorde mig mer nedstämd personligen var några reaktioner på de reflektioner som jag brukar göra i veckobrevet, som jag fått så mycket positiv feed-back för, från dem jag jobbar nära. Det är en blandad känsla, att vara öppen, att försöka ge gör mig så sårbar, på djupet. Det gör att jag får svårare att reagera på kritiken på ett bra sätt. Nåväl tack för feed-back, vi fördjupar det i dialog med medarbetarna.

Jag var med på ett mycket givande styrelsemöte för vårt och företagens marknadsföringsbolag i veckan. Det hade varit lite diskussioner och meningsskiljaktigheter innan, men det visade sig att allt var kommunikationsmissar. Vad ska man säga, kommunikation är svårt…

I veckan hade vi också vårbuffé med företagen. Det är en tradition, sedan några år och är en möteslplats för företag emellan och kommunen. Det är så härligt och lärorikt att höra företagens olika berättelser.

På koncernchefsmötet så talade vi bl.a. om ny upphandlingsbestämmelser i Lagen om Offentig Upphanling (LOU). Allt mer regler. Ibland undrar jag vad som återstår av det kommunala självstyret. Att exempelvis lagstifta om affärsmässighet är verkligen att attackera fel problem, struktur istället för innehåll.

Vi är nu i slutskedet av förhandlingar i länet om hur busstrafiken ska se ut framöver och vem som ska bekosta buss och tåg i länet. För Katrineholms del innebärdet bl.a. som de ser ut nu att vi succesivt fram till år 2015 kommer att få nya snabbusslinjer till Vingåker och Nyköping. Det tror jag kan bli mycket bra.

Solid Park, ett IT-företag som vi utkontrakterat viss IT-drift till, bl.a. virtuella servrar och e-post, etablerar sig i Katrineholm. Jag träffade VD´n i fredags och tycker att det är väldigt roligt att de nu väljer att etablera sig i Katrineholm.

En av veckans glädjeämnen är att vi nu utvecklar det nya sk. Katrineholm 3.0 dör vi lägger en struktur för att NI ska berätta om Katrineholm – ert Katrineholm. Detta tror jag är framtiden för offentliga organisationer.

Ordet ”kommun” kommer från latinets ”communis” och betyder ”gemensamt”.

Ungefär som i meningen ”Gemensamt kommer vi att skapa en bild av vår kommun på nätet: Katrineholm 3.0.”

Tack för denna vecka!

Dela: