Nu bygger vi Katrineholm 3.0 – gemensamt

 

Katrineholms kommun har under de senaste månaderna aktivt satsat på nya medier för att öka dialogen mellan kommun och medborgare – och även medborgare emellan. På vår Facebook-sida, våra bloggar, på Twitter och genom många andra kanaler bland de sociala medierna har vi fått mycket feedback och många fantastiskt bra idéer.

Under sommaren och hösten kommer vi därför att ta det hela ännu ett steg längre genom att skapa en plattform om Katrineholm med användargenererat innehåll. Vad innebär det?

Vi tror att ingen har mer kunskap om Katrineholms kommun än alla vi som bor, lever och verkar här tillsammans. Vi kan visserligen skriva om vattentornet. Vi vet hur man inhämtar information, skriver begriplig text, hur man faktagranskar och ger en officiellt godkänd och kvalitetsstämplad bild. Vi kan det där med att skriva om vattentornet och kommer även att fortsätta med det på kommunens officiella webbplats.

Men de som vet mest om vattentornet är troligen medlemmarna i Föreningen Gamla Vattentornets Vänner. Eller ta lokstallarna: det är inget större problem att ta en bild och skriva ihop en beskrivande text för att lägga ut den på kommunens webbplats (både bild och text finns för övrigt redan där). De som kan berätta mest om lokstallarna är dock antagligen de personer som har ett genuint intresse av järnvägshistoria och de ungdomar som är involverade i projektet med den nya ungdomsverksamheten.

Med all den kunskap, alla de intressen och allt det engagemang som finns i vår kommun vill vi skapa en webbplats som inte bara ger en officiell bild – utan istället allas vår gemensamma bild av den kommun vi bor, lever och verkar i. Den webbplatsen kommer att kunna innehålla allt från stadsrundvandringar som besökaren själv kan skapa eller anpassa efter egna intressen till evenemangsinformation från vårt rika föreningsliv och tips om riktiga smultronställen som många av oss kanske inte ens hört talas om.

Under sommaren kommer tolv ungdomar att lägga grunden för innehållet, åka runt i hela kommunen, fotografera, hitta spännande historier – och ge sin bild av sitt Katrineholm. Därefter är det dags för alla oss andra.

Det nya med detta är att vi inte bestämmer en officiell bild utan att det istället är just du, din granne, din mormor eller din svärdotter som avgör innehållet.

  • Saknas det en plats eller kanske en förening? – Lägg till den.
  • Kan du berätta mer om backsippor och spåtistlar på Himlingeåsen – Upplys oss.
  • Har du egna bilder som visar Katrineholm från sin bästa sida? – Ladda upp dem.
  • Är du jätteintresserad av stuprör? – Skapa en egen stuprörsrundvandring med fokus på 1970-talets andra hälft som du kan dela med dina stuprörsvänner i hela världen.

Sättet vi beskrivit ovan, där vi tillsammans delar, skapar och utvecklar bilden av Katrineholm med text, bild, fi lm med mera kallas för användargenererat innehåll inom sociala medier. Katrineholm 3.0 blir vårt gemensamma verktyg. Det viktiga är att vi gör det tillsammans för en god gemensam sak och att tekniken blir vår möjliggörare.

Ordet kommun kommer från latinets communis och betyder gemensamt. Ungefär som i meningen ”Gemensamt kommer vi att skapa en bild av vår kommun på nätet: Katrineholm 3.0.”

Katrineholm är vi!

 

 

Dela: