Kommentar – Det handlar inte om sociala medier – det handlar om tron på dig

På dagens insändarsida i Katrineholms kuriren står följande kommentar till fredagens ledare benämnd “Mattias Janssons experimentverkstad”

Det Jansson gör är otvetydigt bra för Katrineholms kommun och dess invånare, inget snack det är t.o.m. nödvändigt. Wistbacka är rätt ute i frågeställningen, är det en kommunchefs uppgift. Jag tycker det, men knappast i den omfattning som detta fått. Det som skulle vara bra för Katrineholm har istället blivit bra för Jansson, det är han som syns i media, det är han som föreläser för andra kommuner och det är han som åker och leker med IT folk och informatörer. Där har vi det stora problemet, detta är en resa för att bygga Janssons eget podium, inte Katrineholms. Lek med tanken att Jansson väljer att sluta, var står denna satsning då, den faller platt. Hans ledarskap är inte vad han beskriver själv, för förmågan att kliva tillbaka, delegera och låta andra synas, den finns inte. Och alla de konsulter han använt i detta, skulle de försvinna så är varken Jansson eller Katrineholms internetsatsning värd någonting. Det är den största risken, inte experimentet i sig.

Tack för att du ger uttryck för hur positivt det kan vara att släppa fram engangemanget hos fler katrineholmare, istället för att låta ett fåtal människor få stå för att sprida information. Jag tror, precis som du, att det är en viktig uppgift för en kommunchef att verka för bra kommunikation. Detta är ett led i mitt uppdrag att bidra till det nya, moderna Katrineholm.

Jag tror på kommunikation i alla dess former och jag använder sociala medier som en liten del av mitt arbete. En liten del som kanske för den som står utanför syns mycket då det är ett mycket effektivt och i mångt och mycket underutnyttjad kommunikationskanal. Om du vill kommunicera på andra sätt så finns de kvar och vi i kommunens organisation är mer än öppna för de formerna också. Hör av dig.

I kommunikation kan vi vara öppna med våra åsikter och vad kommunen står för. Vi kommunicerar för att lära av dig. Vi gör det för att vi ska kunna utvecklas tillsammans. Vi gör det för att vi litar på att du vet mer om det som intresserar dig än vad vi vet. Vi gör det för att vi litar på dig.

Tekniken sociala medier är ointressant. Det är kommunikationen som är den viktiga. Tekniken är bara ett av många kommunikationsmedel. Läs gärna mer om detta på http://katrineholm.se/socialamedier, där du också kan se alla de platser som Katrineholms kommun finns på i sociala medier och där mitt engagemang är en mindre del.

Med ledning av detta blir din farhåga att det blir “mitt” projekt och inte Katrineholms svår att förstå. Det ligger mycket i att det just nu är jag som är en drivande kraft. Vid förändring så tycker jag också att det är viktigt att en ledare vågar gå före och på det sättet inspirera andra. Hur jag uppfattas som ledare kan sannolikt de jag leder bäst bedöma, läs gärna deras syn på http://bit.ly/ledarskap.

Utvecklingen hålls samman och drivs av informationskontoret som också har en konsult till sin hjälp. Informationskontoret är för övrigt mer ute och talar om detta än vad jag är.

En sak kan jag lova – vi talar alltid om vårt Katrineholm!

Tack för dina tankar!

/Mattias

Dela: