Katrineholm är bättre än Naturskyddsföreningen visar

I tisdags publicerade Katrineholms kuriren en artikel benämnd KFV-kommunerna inte så klimatvänliga.

Reijo Eriksson kommentarer artikeln i dagens tidning med

Katrineholm förtjänar en mycket bättre placering i Naturskyddsföreningens granskninig.

Vår kommunchef som har svarat på enkäten från Naturskyddsföreningen. På minst fem frågor har kommunchefen inte lämnat något svar. Detta betyder att Katrineholm förlorat värdefulla poäng i enkäten. Några frågor har han svarat vet ej. Även då missar man poäng.

Det är olyckligt att kommunchefen inte tar reda på fakta innan han skickar in enkäten.

KFAB har till exempel minskat CO2-utsläppen kraftigt. Men kommunchefen har inte svarat på den frågan.

Varför skickas inte enkäten till den som har kunskapen inom detta område?

Jag får extremt många enkäter och besvarandet sker av den som har kompetens inom respektive område i kommunens breda verksamhet.

Jag tog direkt på morgonen idag kontakt med miljöchefen för att säkerställa korrektheten i våra siffror och mycket riktigt så är Katrineholm bättre än vad som visas. Fel svar har levererats, vilket jag å kommunens vägnar beklagar.

Vi tog omgående kontakt med Naturskyddsföreningen för att se om vi kunde få revidera våra resultat. Det gick bra att göra genom att vi fyllde på med uppgifter på deras webb-plats, vilket nu är gjort. Det officiella resultat uppdateras inte, men våra rätta uppgifter är nu inrapporterade.

Katrineholm ligger lågt räknat på plats 79 i landet, inte 112 som tidigare angivits. Tillsammans kan vi bli ännu bättre.

Dela: