App lapp sa att du slapp

…sitta i fars gamla hatt – i natt! Så lyder den gamla ramsan.

På temat app och fars gamla hatt i betydelsen appar och våra invanda tankemönster om samhällsbyggandet så funderar jag på hur vi kan vara smartare när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter med appar för felanmälan.

 

https://www.zmarta.se/

https://www.zmarta.se/

Utgångspunkt 1 – Välfärden kostar allt mer!

Vi har aldrig lagt mer pengar på välfärd i Sverige än vad vi gör idag. Det är en objektiv sanning som delas av 10% av svenska folket.

Vi kommer inte att ha råd att öka våra kostnader för välfärden på samma sätt framöver.

Utgångspunkt 2 – Digitaliseringen används inte på rätt sätt

Digitaliseringens möjligheter att hantera välfärdens utmaningar används inte på rätt sätt. På temat kan frågar sig flera ledare – Gör digitaliseringen oss dummare?

Slutsatsen lyder

Att hävda att dagens sociala medier och appar fördummar oss är inte särskilt dumt. Högst sannolikt gör de det. Men fördumningen är förhoppningsvis inte permanent. Precis som vi en gång lärde oss att använda industrialiseringens alla nya uppfinningar till att göra produktionen av varor effektivare är det troligt att vi kan använda varianter på sociala medier och appar för att effektivisera stora delar av tjänstesektorn. Men det kan ta tid.

Exemplet kommunernas felanmälningsappar

Kommunerna lanserar sedan drygt fem år tillbaka appar för felanmälan på löpande band. De flesta kommer från tre dominerande aktörer och de innehåller alla ungefär samma funktion.

Applikationen är ett verktyg där du enkelt kan göra en felanmälan av kommunens gator, parker och torg.
Anmälan skickas till kommunen för snabbast möjliga hantering.
När du anmäler ett fel eller en skada kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat och när ärendet är åtgärdat och avslutat.

I appen kan du anmäla trasig belysning, vägskador och klotter med mera. Du kan även ta ett foto eller bifoga en bild med din anmälan.

Tack för att du laddar ner denna app och uppmärksammar oss på fel eller skador i vår kommun!

screen480x480Apparna bygger på den logik vi har i vårt samhällsbygge. Vi betalar skatt. Någon skulle säga att vi betalar mycket skatt. I och med att vi gör det så har vi överlåtit till ex kommunen att hantera vissa uppgifter. Det är således logiskt att lämna över felanmälan till kommunen som ska agera.

Det du gör är alltså att du ”uppmärksammar oss på fel eller skador i vår kommun!”.

Slutsats kommunen är den organisatoriska enheten.

Felanmälningsapparna är bra och det hjälper oss att tillsammans uppmärksamma fel, men det stannar vid det.

 

Hur kan vi göra det smartare?

Botkyrkas appFör att få framtidens välfärd att fungera utan orimligt skattetryck så kommer ex inte kommuner att kunna agera såhär. Det kommer att krävas medskapande från medborgarna utöver att betala skatt. Alla måste bidra till sin kommun och det tror jag att de allra flesta vill. Vi kommuner agerar dock inte så smart i detta (fars gamla hatt ;)). Vi sitter också fast i tanken på att kommunen gör åt dig – samhället ordnar!

Framtidens digitaliseringslösningar måste hantera detta. Det finns många goda exempel ex via öppna data och medborgarskapade lösningar men just kopplat till den här typen av appar så blir det så tydligt.

I Botkyrkas app för felanmälan finns åtminstone möjligheten att lägga medborgarförslag och synpunkter, ett steg på vägen.

Idé – appar för medskapande

Berätta vad du gjort för att göra din kommun bättre. Hur du plockat skräp, volontärarbetat, hjälpt en medmänniska, målat om ett plank eller rensat en rabatt. Tillsammans skapar vi vår kommun. Tänk hur man skulle kunna jobba med det. Veckans medborgare! Medskapande av platsen på riktigt!

App, lapp

https://www.zmarta.se/

https://www.zmarta.se/

sa att du slapp
sitta i fars gamla hatt
i natt!

Så låt oss komma ur fars gamla hatt!

Finns det exempel på att detta gjorts på ett bra sätt? Vad tycker du?

Dela: