Är du redo för det du inte vet?

Idag var jag på utbildning för krisledningsnämnden i Katrineholm. Som kommunchef så är jag också krisledningschef och finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har det yttersta ansvaret för samordning mellan olika instanser i samhället vid händelse av en kris.

Klicka på bilden ovan för filmen

Klicka på bilden ovan för filmen

 

På utbildningen så citerades Donald Rumsfelt från 2002

There are known knowns; there are things we know we know.

We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know.

But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know.

Utan att kommentera sammanhanget så tycker jag att det är ett mycket intressant konstaterande.

Det finns kända sanningar, det finns saker vi vet att vi vet.

Vi vet också att det finns det som är känt okänt, det vill säga att vi vet att det finns vissa saker som vi inte känner till.

Men det finns också det okända okända – de som vi inte vet att vi inte vet.

Det för tankarna till något jag funderat på ett tag, Menos paradox

And how will you inquire into a thing when you are wholly ignorant of what it is? Even if you happen to bump right into it, how will you know it is the thing you didn’t know?

Frågan är hur vi kan skaffa oss ny kunskap om x. Om vi redan känner till x kan vi inte skaffa oss ny kunskap om x. Om vi inte känner till x kan vi inte heller skaffa oss ny kunskap om x, eftersom vi inte vet vad vi kan skaffa mer kunskap om.

Vad kan vi då göra?

Jag tror att vi i sökandet efter det nya, precis som krisledning kräver en grundläggande förmåga, mod.

Fokus i vår förberedelse får utöver modet vara på två saker,

  • Att stärka oss själva för att hantera det oväntade
  • Att skapa strukturer som fungerar oberoende av innehåll.

Mod

Mod är en grundkompetens som gör mig till människa – vem jag är bestäms av mina val och valen kräver mod.

Den yttersta formen av mod är skapande mod. För att skapa nytt så måste du komma utanför din invanda box, eller varför inte ifrågasätta boxens existens?

Skapande mod är att våga närma dig det outgrundliga, att utforska det du är rädd för. Modet utanför boxen tar oss närmare avgrunden, det vi inte förstår.

Tänk på konstnärens genialitet som kan övergå i vansinne och självmord. Skapande mod är att balansera på den gränsen. Skapande mod är att exempelvis våga fundera på livets mening, på varför jag lägger ner så mycket kraft på saker som inte har någon som helst betydelse när jag är död.

Men skapande mod kan också vara att se nya vägar att utmana de paradigm och rutiner som styr mitt liv.

Mod är en grundkompetens som gör att jag kan hantera anpassningen också till det jag idag inte vet och det jag idag inte vet att jag inte vet.

 

Att stärka det inre

Jag kan inte finna tryggheten i min omvärld, utan måste finna den i mig själv. Om vi tittar tillbaka hundra år i tiden och ser utvecklingen så går det lätt att se. Förändringen finns där, hela tiden. Som ledare och som människa så vill jag omfattas av tryggheten i mig själv och det faktum att jag också utsätts, eller kanske utmanas av förändring.

Den smärta jag upplever vid förändring är skillnaden mellan förändringen och min förmåga till anpassning.

Om jag verkligen accepterar ”Världen i ständig förändring” så kommer allt annat av sig själv och jag kan hitta kraften inom mig själv att hantera anpassningen också till det jag idag inte vet och det jag idag inte vet att jag inte vet.

Hållbara strukturer

Vår styrning inför det oväntade ska inte fokusera på vad vi ska göra utan hur. Det är ingen idé att ha en handlingsplan för hur jag ska agera i olika scenarier, däremot så kan vi skapa en hållbar struktur och ordning för hur vi ska hantera förändring. Vi kan planera för vad vi normalt sett behöver tänka på, vilka frågor vi ska ställa oss – men vi kan i planeringen inte komma med svaren.

Jag tror att det var vad vår säkerhetsstrateg menade med modern riskhantering i förhållande till den gammaldags beredskapsordningen med tjocka instruktionspärmar.

Detsamma gäller förändring över huvud taget. När strukturen är ett stöd för olika innehåll kan jag hantera anpassningen också till det vi idag inte vet och det vi idag inte vet att vi inte vet.

Hur förbereder du dig för det du inte vet och det du idag inte vet att du inte vet?

Dela: