Är en medborgare en kund?

Jag har rekryterat en hel del nya chefer på sistone. En av våra nya chefer hade efter att ha satt sig in i våra styrdokument och sätt att uttrycka sig en fråga till mig

– Hur ser ni på begreppet kund?

Jag blev förvånad över hur svårt jag tyckte det vara att svara.

En kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en produkt eller en tjänst från ett företag eller en person.

Vi betecknar de vi är till för som bl.a. brukare, elever, klienter, företag, boende, kommunmedlem och medborgare. Just medborgare tycker jag är svårt. Medborgaren är ju både ”kund” och ”ägare”.

CC by Cybriks

För mig blir kundbegreppet också förknippat med ett val som den som kommer till oss inte alltid har, vilket blir speciellt tydligt i myndighetsutövning.

Likväl måste vi alltid relatera till dem som vi är till för. Det är deras behov som ska stå i fokus, inom ramen för vad de förtroendevalda har beslutat för ramar.

Vad tycker du, är en medborgare en kund?

Dela: