Att vilja leva hållbart

Earth Hour handlar inte om att släcka lampan, det handlar om att tända en tanke. En förståelse för det aburda i att förbruka ändliga resurser ger en vilja. Viljan driver oss.

Det är så lätt för oss att berusas av tillväxt som ett mål i sig.  Problemet är att tillväxt tenderar att göra att vi lever över naturen och dess resurser. En hållbar utveckling bygger på det enkla faktum att vi ska leva med våra resurser i samklang. Inte över och inte heller nödvändigtvis under naturen.

På ett djupare mänskligt plan tror jag att tillväxtsträvan bidrar till att vi lever i framtiden. När vi lever i framtiden och inte här och nu så innebär det att vi inte finner vår egen balans och hållbarhet. Den som ständigt lever där och då kommer aldrig att utvecklas här och nu. Balans i vårt inre finns i nuet.

I det långa loppet är vi alla döda (Keynes)

Men vad är det egentligen som betyder något för mig som människa? När jag tittar inåt mot mig själv så är det basala värden som kärlek, samhörighet och närhet. När vi nu följer Japans vedermödor så handlar det om primära behov som vatten, avlopp, el och mat. Allt är relativt och den lina vi balanserar på i att regera över istället för med naturen är tunn.

Ändå konsumerar jag.

Mina handlingar baseras på hur jag känner och tänker och kanske djupare det många skulle kalla min själ och ande. Så länge drivkrafterna handlar om att jag kan köpa mig rätten att konsumera över mina tillgångar så finns en risk att jag kommer att göra det. Så fungerar vi människor. Incitamentssystem som styr handlande fungerar inte.

Problemet med ekonomiska incitament är inte att de inte fungerar. Problemet med ekonomiska incitament är att de förutom att de fungerar, även förändrar en situations hela natur.

De israeliska forskarna Uri Gneezy och Aldo Rustichini upptäckte att när daghem införde böter för föräldrar som lämnade sent, blev konsekvensen att föräldrarna tvärtom började lämna ännu senare.

Det hållbara sättet att driva en förändringar är genom att påverka sin omgivning på ett djupare plan. Det förutsätter närhet både till oss själva och till andra. I dagens mediavärld så har vi alla möjligheter till närhet med människor och händelser runt om i världen. Det handlar bara om att våga släppa in. När vi släpper in kan vi se vår del. När vi ser vår del kan vi förändras. När vi förändras i vårt inre förändras vår drivkraft vår vilja och med det våra handlingar

Det precis det Earth Hour handlar om – Att vilja leva hållbart

Dela: