Barn i utveckling eller anpassning?

Jag såg precis ett så tankvärt klipp om hur ”Skolan dödar motivationen”. Klippet är inspirerat av Changing Education Paradigms som är sprunget ur Do schools kill creativity?

Är det så att vi utbildar bort från kreativitet?

Dorothy Law Holte skriver

Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma

Ett barn som får stryk lär sig att slåss

Ett barn som hånas lär sig blyghet

Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete

Men ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende

Ett barn som möts av tolerans lär sig tålamod

Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa

Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet

Ett barn som får känna trygghet lär sig tilltro

Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig att känna kärlek i världen

Jag blir så fundersam. Vad är det då vi gör i vårt skolsystem? Utbildar för skolan eller för arbetslivet? Låter vi människor utvecklas eller anpassas? 

En passus hos Sir Ken Robinson om en flicka som ”inte passar in” är

Shes not sick, she is a dancer

She have to move to think

Här är Daniel Lomfeldt Lomås bild

Barn i utveckling eller anpassning?

Dela: