Bolander om feedback-kulturen

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

De flesta av mina arbetsuppgifter i veckan har förutsatt att jag samarbetar med andra –kommunkoncernmässan, ”Nätet för mig”, ledningsgruppsmöte och olika utredningsuppdrag. Därför är jag också intresserad av hur andra uppfattar mitt arbete för att utvecklas och bli bättre.

I traineeprogrammet har vi fått en introduktion i det systemiska tänkandet och vad ett styrkebaserat perspektiv innebär. Vi har också haft feedbackövningar. När jag för ett tag sedan fick återkopplingen att mitt resultat ”inte var bra och tog lång tid att göra om” blev jag därför besviken på mig själv och mitt agerande. Kommunikation mellan människor bygger på feedback, eller återkoppling. Vi anpassar oss till hur andra reagerar på det vi gör och säger.  Men vad gör vi när vi inte förstår den andres reaktion?

Om jag tar ansvar för mina val och handlingar för att de är just mina så handlar det inte bara om att ge bra feedback utan också om att ta mitt ansvar för kommunikationen . För att utvecklas och förbättras måste jag förstå så att jag också kan förändra och sprida mina nya insikter till andra. Istället för att avsluta telefonsamtalet och analysera vad den andre sa och vad jag kan göra annorlunda borde jag ha tagit mitt ansvar – där och då.

Återkoppling är en gåva och som alla gåvor definierar jag värdet och vad jag gör med den själv.

Dela: