Bolander om när finns organisationen?

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

För mig är kommunkoncernen vi, över 3 100 anställda, som tillsammans samarbetar för gemensamma mål, visionen och för Katrineholm som plats. Organisationen är dess människor och relationerna mellan människorna är en framgångsfaktor för att vi tillsammans ska nå målen. I ett tidigare blogginlägg skrev Mattias att ” Det finns klara synenergieffekter med stora organisationer men det finns också en risk att komma för långt ifrån slutkund och att positionera sig i sin del av organisationen. Det är som att när vi inte kan hålla ihop en grupp med relationer så tar strukturen över.”

En av förra veckans större händelser var årets kommunkoncernmässa och julfest.Syftet är i första hand att öka gemenskapen och känslan av att vi alla faktiskt är en enhet. Vi ser våra verksamhetsområden, kommunicerar och möts. Därmed blir det tydligt hur mycket vi har gemensamt och vi är överens om att organisationen också finns. Jag tror att kommunkoncernmässan och julfesten är betydelsefulla för att hålla ihop en grupp relationer. Vi möts, interagerar och kommer varandra närmare.

Dela: