Bolander om privat & personligt

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

Förra veckan hade vi AfterWork med jobbet. Jag, tillsammans med några kollegor och Mattias. Det var en trevlig kväll och samtidigt ett bra satt att avsluta arbetsdagen.

Som trainee tycker jag att sammanhang liknande dessa är intressanta. Hur chefer och ledare på olika sätt hanterar gränsen mellan den privata och professionella sfären. Vi visar alla olika grad av känslor på arbetsplatsen och vi är också alla mer eller mindre personliga.

I samband med den senaste Work Life-undersökningen säger Anita Ljung, HR Direktör för ManpowerGroup Sverige

 Det är viktigt att man förhåller sig professionell och inte relationell till sina medarbetare som chef. Integritet i sin roll som ledare är viktigt för att skapa ett bra klimat på arbetsplatsen. Även om man ska ha ett bra och nära samarbete med sina medarbetare så ar det tydligt att få vill ha en personlig relation med sin chef. Undersökningen visar också att endast en av tio anställda önskar att de hade en närmare personlig relation med sin chef och detsamma gäller för cheferna: nio av tio vill inte ha en närmare relation med sina medarbetare.

Vad säger det? Har vi redan har en bra relation med chefen/medarbetare? Samtidigt tror jag att en närmare relation kan främja förtroende, engagemang, motivation och leda till en ökad förståelse vilket är fördelaktigt för helheten, men hur vet jag vart gränsen går.

Vad är personligt och vad är privat? 

Dela: