Bra att anställda kritiserar sin arbetsgivare på sociala medier

Lag och avtal skriver

Förra veckan avskedades tre personer på ett svenskt företag för att ha skrivit hotfulla inlägg om sin chef på Facebook. Nu visar en ny undersökning att majoriteten av ungdomar skriver om sin arbetsplats och sina chefer i sociala medier.

viaUnga aningslösa på Facebook – Lag & Avtal.

För det första så har alla rätt att kritisera det allmänna, dvs offentliga verksamheter, lojalitetsplikten för de anställda är alltså inte lika stark där som i privat verksamhet.

I arbetsrätten så resonerar man strikt utifrån att man ska ”tvätta byken internt först”, dvs att om man har kritik mot sin arbetsgivare så ska man försöka lösa det på arbetsplatsen först. I privat sektor så är det ibland tom juridiskt okej att kritisera sin arbetsgivare externt om man verkligen försökt att lösa problemen internt innan, men inte fått gehör.

Oaktat juridiken så är det så att problem bäst löses där problemet finns. Om jag har en dispyt med en person så är det en bättre lösning att prata med personen än om personen. Så lös problemen där de finns – kanalobereoende.

Med allt detta sagt så tycker jag ändock att det är bättre att säga vad man tycker än att inte säga något alls – det kan vara bra att anställda kritiserar sin arbetsgivare på sociala medier.

Dela: