Delaktighet oavsett om den är digital eller analog

I veckan deltog vi från Katrineholm i lanseringen av Digidel 2013. Du kan följa vårt arbete på http://digkomp.wordpress.com/

Varför vill vi bidra till kampanjen?

Att så många står utanför den digitala världen är något som påverkar oss alla. Att öka den digitala delaktigheten skulle gynna inte bara de som idag står utanför utan hela samhället. Det är viktigt för allas demokratiska rätt att delta i kommunikation, ta del av information och tjänster att inte några står utanför den digitala världen. Den samverkanstanke som Digidel 2013 bygger på delas fullt ut av oss i Katrineholm. Vi inser att det vi på egen hand kan göra endast blir en droppe i havet, men tillsammans med andra lokalt, regionalt och nationellt kan vi göra en skillnad. Det finns i Katrineholm ett kommunalt beslut att verka för att minska den digitala klyftan. Ett av kommunstyrelsens åtaganden för perioden 2011-2013 är att: ”Kommunstyrelsen ska bidra till att minska den digitala klyftan för kvinnor och män, pojkar och flickor.” Ett samarbete mellan kommunens förvaltningar har inletts och en arbetsgrupp med representanter från sex av kommunens förvaltningar har bildats, som ska samarbeta för att minska den digitala klyftan i Katrineholms kommun. Vi ser det som viktigt att detta är ett arbete som är allas ansvar. Biblioteket fungerar som navet i den breda satsning som görs på flera olika håll i kommunen.

Hur vill vi bidra till kampanjen?

Genom att utbilda 1742 personer och utöka tillgängligheten genom att flytta verksamheten dit där målgruppen befinner sig.

Målet att utbilda 1742 personer är procentuellt uträknat utifrån Digidels mål med 500 000 nya användare i hela Sverige. Ett exempel på utökad tillgänglighet är att vi håller undervisning på Pensionärernas hus istället för att de kommer till oss.

Ett resultatmål för biblioteket är att 400 personer ha genomgått utbildningen i projektet ”Lär mer om IT, varav minst 40 % ska vara kvinnor. Detta mäts genom antalet deltagare under perioden 2011-2013.

Vårt arbete växer och utvecklas ständigt. Några exempel på det som vi planerar just nu är en papperstidning som distribueras till alla hushåll i kommunen där det bästa ur kommunens digitala kanaler presenteras och som även innehåller en utbildningsdel, digitala kaféer, försäljning av kommunens utrangerade datorer till biståndstagare för symbolisk summa samt intern kompetensutveckling för bland andra kommunens förvaltningschefer.

Under våren har vi börjat arbeta med enskilda handledningar/helpdesk, ett arbetssätt som har visat sig fungera väldigt bra och som i hög grad har efterfrågats bland våra besökare. Vi arbetar också individuellt med varje deltagare utifrån just deras egna intressen och önskemål. På så vis hoppas vi kunna skapa ett intresse och ett behov hos deltagarna. Oftast är inte deltagarna intresserade av att till exempel lära sig använda ett tangentbord bara för sakens skull, utan möjligheten att skriva e-post till barnbarn eller söka information om sitt specialintresse kan vara moroten som behövs.

Dela: