Demokrati – Digital – Delaktighet

Grunden för en välfungerande demokrati är att alla är delaktiga och har tillgång till ett faktaunderlag för sina respektive subjektiva uppfattningar. Idag är inte alla delaktiga i den digitala informationen och kommunikationen. Ca 15 % av svenskarna använder inte internet.

I Katrineholm har vi ett politiskt uppdrag att minska denna s.k. [wikipop language=”sv”]digitala klyfta[/wikipop]. Vi har, som en del av det nationella arbetet på området åtagit oss att nå drygt 1 700 personer fram till 2013 för ökat internetanvändande och därmed digital delaktighet. Vi gör det exempelvis via utbildningar som vi håller gemensamt i kommunen. Vi säljer våra gamla datorer i första hand och till en låg kostnad till försörjningsstödstagare. Vi är på pensionärernas hus med datorer och lär ut.

Vi håller nu också på att upphandla en tidning som ges ut till alla Katrineholmare som analogiserar våra digitala kanaler i form av en tidning. Vi gör det för att inspirera till digital delaktighet. Vår leverantör kommer att analysera våra digitala kanaler, bl.a. sociala medier och leta upp sådant som inte uppmärksammats i analoga medier. Denna information och/eller diskussion kommer att transformeras och förklaras till analog form. Tidningen kommer att bestå av det materialet kompletterat med redaktionellt material som intervjuer med nya användare. Dessutom kommer tidningen att ha en utbildningsdel och förstås en kontinuerlig inbjudan till utbildning och vidare inspiration i möten.

Detta har inte gjorts någon annan stans och allt vi gör kommer kostnadsfritt att få kopieras av andra.

Alla de intäkter vi får för exempelvis föredrag jag håller går oavkortat till insatser för digital delaktighet.

Dela: