Den som finner sig själv finner andra

Jag kom att tänka på det när jag stod och lagade mat häromdagen.

Den som finner sig själv finner andra.

För mig betyder det två saker.

Det ena är att den som finner sig själv inte blir egoistisk då det tillhör vår inre natur att söka samhörighet med andra.

Det andra att den som finner sig själv blir funnen av andra då den som är sig själv är lätt att tycka om.

 

 

Dela: