Finansministern hyllar Katrineholm

Lyssnar på riksdagsdebatten vid vårpropositionens avlämnande. De båda Katrineholmsborna Anders Borg och Fredrik Olovsson står i fokus.

Anders Borg hälsar Fredrik Olovsson välkommen till debatten så Fredrik är ny i den rollen och konstaterar med glimten i ögat att Fredrik Olofsson representerar Katrineholm. Det måste borga för att Olovsson också representerar stabilitet och ansvarstagande när det gäller offentliga finanser. Detta välkomnas av finansministern.

Vi tackar och bugar :)

I övrigt består propositionen av 286 sidor, med väldigt lite konkret innehåll, vilket finansministern också bekräftar. Jag kan konstatera att med det kunskapsunderlag som presenteras om kommunernas ekonomi ser jag inga utsikter för stora satsningar på kommunal sektor. Däremot ska det öppnas för ökade möjligheter för kommuner att finansiera statlig infrastruktur…

Dela: