Förgiftningen är att anamma deras argumentation

Självklart ska vi diskutera de samhälleliga och politiska konsekvenserna av Breiviks dåd och de influenser som han tagit intryck av. Bara inte med hans ord, utan motkrafterna Öppenhet, Demokrati, Kärlek, Solidaritet och Alla människors lika värde.

Retaliate with Love!

Europa förgiftas | Katrine Kielos | Ledarkrönika | Ledare | Aftonbladet.

Dela: